OFF
OFF
ADMICRO
16AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Tính IK biết AI=4cm và BK=2cm

Cho đoạn thẳng AB = 7 cm . Trên tia AB lấy điểm I sao cho AI = 4 cm . Trên tia BA lấy điểm K sao cho BK = 2 cm . Hãy chứng tỏ I nằm giữa A và K . Tính IK

  bởi Phạm Hoàng Thị Trà Giang 07/01/2019
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • A B I K

  Cho \(I,K\in AB\)

  \(AB=7cm\)

  \(AI=4cm\)

  \(BK=2cm\)

  Hỏi: Chứng tỏ \(I\) nằm giữa \(A\)\(K\)

  Tính: \(IK=?\)

  Giải:

  \((*)\)\(I,K\in AB\) nên 3 điểm \(A,K,B\) thẳng hàng

  \(BK< BA\left(2cm< 7cm\right)\)

  Nên \(K\) nằm giữa \(A\)\(B\left(1\right)\)

  Từ \(\left(1\right)\) suy ra: \(AK+BK=AB\)

  Thay số: \(AK+2=7\)

  \(AK=7-2\)

  \(AK=5\left(cm\right)\)

  \(I,K\in AB\) nên 3 điểm \(A,I,K\) thẳng hàng

  \(AI< AK\left(4cm< 5cm\right)\)

  Nên \(I\) nằm giữa \(A\)\(K\left(2\right)\)

  \((*)\) Từ \(\left(2\right)\) suy ra: \(AI+IK=AK\)

  Thay số: \(4+IK=5\)

  \(IK=5-4\)

  \(IK=1\left(cm\right)\)

  Vậy \(IK=1cm\)

    bởi Đặng Nguyên 07/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
 

Các câu hỏi mới

MGID
ON