ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Unit 9 lớp 9 Speak - Hội thoại Natural Disasters


Bài học Unit 9 Lớp 9 Natural Disasters phần Speak hướng dẫn các em đưa ra ý kiến cá nhânhỏi ý kiến người khác.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

 

 
 

Tóm tắt bài

1. Unit 9 Lớp 9 Speak Task a

Check (v) what preparations you think should be made for a typhoon. (Đánh dấu (v) vào những sự chuẩn bị mà bạn nghĩ là cần làm trước một cơn bão.)

 • Buying some canned food (Mua thực phẩm đóng hộp)
 • Painting the house (Sơn nhà)
 • Buying a dog (Mua một chú chó)
 • Buying candles (Mua đèn cầy/nến)
 • Buying matches (Mua diêm)
 • Hiring some video movies (Thuê một vài băng video)
 • Filling all buckets with water (Đồ đầy các xô nước)
 • Buying a ladder (Mua một cái thang)
 • Washing your blankets (Giặt chăn)
 • Fixing the leak in the roof (Sửa lại mái ngói bị dột)
 • Tying the roof to the ground with pegs and ropes (Đóng cọc và cột dây cắm xuống đất để giữ mái nhà)
 • Inviting some friends over for a dinner (Mời bạn ăn tối)
 • Checking all the window and door latches (Kiểm tra lại các chốt cửa sổ cũng như cửa chính)

Guide to answer

 • Buying some canned food
 • Buying candles
 • Buying matches
 • Filling all buckets with water
 • Buying a ladder
 • Fixing the leak in the roof
 • Tying the roof to the ground with pegs and ropes
 • Checking all the window and door latches

2. Unit 9 Lớp 9 Speak Task b

Now work with a partner. Talk about what you think you want to buy and do to prepare for a typhoon, explain why. The ideas in the box may help you. (Bây giờ thực hành với một bạn cùng lớp. Nói về thứ mà bạn nghĩ là bạn muốn mua và cần làm để chuẩn bị trước cơn bão: giải thích tại sao. Các ý trong khung có thể giúp bạn.)

 The market will be closed and no food will be available. (Chợ sẽ đóng cửa và thực phẩm sẽ không có sẵn.)

 There may be a power cut. (Điện có thể bị cắt.)

 The water pipes may be damaged by the typhoon. (Cơn bão có thể sẽ phá hủy đường ống dẫn nước.)

 There must be strong wind blowing. (Chắc chắn sẽ có gió mạnh.)

 Big trees may fall down. (Những cây to có thể bị đổ.)

 It will be raining hard. (Trời sẽ có mưa lớn.)

 

Guide to answer

A: I think we should buy some canned food before a typhoon.

B: Yes, I think so too/ I agree with you. The market will be closed and no food will be available.

A: I think we should buy a ladder.

B: What for/ Why?

A: Just in case we need to fix the roof because there will be hard rain. And we should tie up the roof to the ground since there must be strong wind.

B: I agree with you. Why don't we buy some matches and candles for there may be a power cut?

A: That's my idea, too. And we should fill all buckets with water.

B: That's right because the water pipes may be damaged.

A: Finally, I think we should check all the window and door latches for the wind may be very strong.

YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247

Trên đây là hướng dẫn nội dung bài học Unit 9 Tiếng Anh lớp 9 phần Speak, trong quá trình học bài và thực hành hội thoại có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 9 HỌC247

YOMEDIA