ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Unit 9 lớp 9 Read - Bài dịch Natural Disasters


Bài học Unit 9 Lớp 9 Natural Disaster phần Read hướng dẫn các em đọc và nắm bắt thông tin về một số thảm họa trong thiên nhiên như: động đất, sóng thần, núi lửa,...

ADSENSE
QUẢNG CÁO

 

 
 

Tóm tắt bài

1. Unit 9 Lớp 9 Read Task a

 • True or False? Chech (v) the boxes. (Đúng hay sai. Đánh dấu (v) vào ô trống.)

1. Most of the earthquakes in the world occur in the Ring of Fire. 

2. The earthquake in Kobe in 1995 caused serve damage.

3. A huge tidal wave traveled from California to Alaska and hit Anchorage in the 1960s.

4. Typhoon, huricane and tropical storm are different words for the same natural disaster.

5. The eruption of Mount Pinatubo is the world's largest ever volcanic eruption.

6. A tornado looks like a funnel.

Guide to answer

1 2 3 4 5 6
T T F T F T

 

 • Correct false sentences

​3. A huge tidal wave traveled from Alaska to California and hit Anchorage in the 1960s.

5. The eruption of Mount Pinatubo is the world's largest ever volcanic eruption in more than 50 years.

2. Unit 9 Lớp 9 Read Task b

Complete the sentences. (Hoàn thành các câu sau.)

1. The majority of earthquake.....

2. During the earthquake in Kobe, many....

3. A tidal wave can only occur when ....

4. In Australia, a tropical storm is known as....

5. The Chinese language gave us...

6. A tornado is a type of storm that....

Guide to answer

1. The majority of earthquake occur around the Pacific Rim, known as a Ring of Fire.

2. During the earthquake in Kobe, many houses, office buildings and highways collapsed.

3. A tidal wave can only occurs when there's an abrupt shift in the underwater movement of the earth.

4. In Australia, a tropical storm is known as a cyclone.

5. The Chinese language gave us the word "typhoon".

6. A tornado is a type of storm that has a funnel shape and sucks up anything in its way.

3. Bài dịch Read Unit 9 Lớp 9

Động đất: 90% các trận động đất xảy ra xung quanh vành đai Thái Bình Dương, nơi được xem như là "Vành đai lửa". Năm 1995, một trận động đất lớn đã xảy ra ở thành phố Kobe, Nhật Bản. Nhiều người đã bị thiệt mạng khi nhiều nhà cửa, cao ốc và các đường cao tốc đổ sập xuống.

Sóng thần: Sóng thần là kết quả của sự thay đổi đột ngột của dòng chuyển động nước trên trái đất. Vào thập niên 1960, một đợt sóng thần đã đổ ập vào vùng Anchorage, Alaska. Cơn sóng thần này đã di chuyển Alaska tới tận California!

Bão nhiệt đới: Khi một cơn bão nhiệt đới đạt tới tốc độ 120 km mỗi giờ, thì ở Bắc và Nam Mỹ nó được gọi là cơn lốc biển, ở Úc là cơn lốc xoáy, và ở châu Á gọi là cơn bão. Từ "typhoon" bắt nguồn từ tiếng Trung, tai có nghĩa là "lớn" và feng có nghĩa là "gió", vì thế từ "typhoon" có nghĩa là "gió lớn".

Núi lửa: Thường thì chúng ta có thể dự đoán được khi nào một núi lửa sẽ phun trào. Ngọn Pinatubo, một ngọn núi lửa ở quần đảo Philippines, đã phun trào vào năm 1991. Đó là sự phun trào lớn nhất trong hơn 50 năm qua. Hàng trăm người đã thiệt mạng, nhưng hàng ngàn người đã được cứu sống bởi vì các nhà khoa học đã cảnh báo họ về vụ phun trào này.

Lốc xoáy: Lốc xoáy là những cơn bão hình phễu di chuyển trên mặt đất dưới những tia sớm chớp. Chúng có thể cuốn theo bất kỳ thứ gì nằm trên đường đi của chúng. Ở Ý năm 1981, một cơn lốc xoáy đã nâng bổng một đứa bé đang ngủ trong nôi và đặt nó trở lại mặt đất an toàn ở cách đó 100 mét!

YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247

Bài tập minh họa

Choose the word that is best fits each of the blank space

collapsed – earthquake – hardly  – disaster – city 

inhabitants – above – completely – under 

 

China said today that there were heavy loss of life in the (1)____ which struck Tangshan city yesterday. Survivors said that Tangshan, an industrial (2)___ of one million people 160 kms East of Peking, was (3)___ destroyed.

Observers living in Beijing said it appeared that only a small part of the one million (4) ____ escaped death or injury. Many of the men of Tangshan were working in the mines deep (5)___ the earth’s surface when the (6)___  occurred. Unfortunately, few of these miners have survived. A lot of people were also working in the city’s offices. Regretably, most were killed under falling concrete when the building (7)____.

The Chinese authorities have not yet given any information about the actual number of casualties, but it is thought that tens of thousands of people have been killed. (8)____ a house has been left standing.

Key

1. disaster

2. city

3. completely

4. inhabitants

5. under

6. earthquake

7. collapsed

8. Hardly

Bài tập trắc nghiệm Read Unit 9 Lớp 9

Trên đây là hướng dẫn nội dung bài học Unit 9 Tiếng Anh lớp 9 phần Read, để củng cố và rèn luyện kỹ năng đọc hiểu mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 9 lớp 9 Read

 • Câu 1: Exercise 1: Read the text then choose the best answer to fill in the blank. I often hear or read about “natural disasters” – the eruption of Mount St. Helen, a volcano in the state of Washington; Hurricane Andrew in Florida; the floods in the American Midwest; terrible all over the world; huge fires; and so on and so on. But I’ll never forget my first personal experience with the strangeness of nature – “the London Killer Fog” of 1952. It began on Thursday, December 4, when a high – pressure system (warm air) covered southern England. With the freezing – cold air below, heavy fog formed. Pollution from factories, cars, and coal stoves mixed with the fog. The humidity was terrible high, there was no breeze at all. Traffic (cars, trains, and boats) stopped. People couldn’t see, and some walked onto the railroad tracks or into the river. It was hard to breathe, and many people got sick. Finally, on Tuesday, December 9, the wind came and the fog went away. But after that, even more people got sick. Many of them died.

  Which “natural disaster” isn’t mentioned in the text?

   

  • A. a volcano
  • B. a flood
  • C. a hurricane
  • D. a tornado
  • A. the London killer
  • B. the heavy fog in London in 1952
  • C. the strangeness of nature
  • D. a high – pressure system
  • A. for four days
  • B. for five days
  • C. for six days
  • D. for a week
  • A. heavy rain
  • B. humidity
  • C. pollution
  • D. heavy fog
  • A. Because of the rain
  • B. Because of the windy weather
  • C. Because of the humid weather
  • D. Because of the heavy fog

Câu 2 - Câu 15: Xem trắc nghiệm để thi online

Trong quá trình học bài và thực hành trắc nghiệm đọc hiểu có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 9 HỌC247

YOMEDIA