RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Unit 8 lớp 8 Spreak - Hội thoại Country life and City life


Bài học Speak Unit 8 Lớp 8 - Country life and city life hướng dẫn các em thực hiện bài nói trình bày về sự thay đổi của làng quê thông qua tranh vẽ cho trước.

ANYMIND

 

Tóm tắt bài

1. Unit 8 Lớp 8 Speak Task 1

Work with a partner. Look at the two pictures and talk about the changes of the town. The word prompts in the box may help you. (Hãy làm việc với bạn em. Em hãy quan sát hai bức tranh và nói về những thay đổi của thành phố này. Những từ gợi ý trong khung có thể giúp em.)

busy     tall     beautiful     modern     noisy     dirty     expensive

Guide to answer

- The town is becoming busier and noisier.

- The traffic is becoming busy.

- The buildings are becoming taller, more beautiful and modern.

- The streets are getting dirty.

- Things are getting more expensive.

2. Unit 8 Lớp 8 Speak Task 2

Work with a partner. Talk about changes in your hometown. (Em hãy cùng với bạn em nói về những thay đổi ở quê hương em.)

Guide to answer

Nam Dinh, my home town, has changed a lot in some recent years. The city is becoming busier and more modern. The traffic is becoming busy. The streets are getting newer and cleaner. The houses are becoming taller, more beautiful and comfortable. More schools, clinics, hotels and office buildings are being built and modernised. There are more playgrounds for children, and more entertainment and sports centers for all kinds of people. Almost every village has been electrified. Now, every house has electricity. Our life is becoming easier and easier.

 
 

Trên đây là hướng dẫn nội dung bài học Speak Unit 8 tiếng Anh lớp 8, trong quá trình học bài và thực hành nói có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 8 HỌC247

YOMEDIA