OFF
OFF
ADMICRO
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Unit 6 lớp 8 Write - Bài viết The young pioneer club


Bài học Write Unit 6 Lớp 8 - The young pioneer club hướng dẫn các em viết thư kể về những việc làm tình nguyện khi tham gia nhóm tình nguyện xanh.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt bài

1. Unit 6 Lớp 8 Write Task 1

  • Read the passage and complete the letter. (Đọc đoạn văn và hoàn thành lá thư.)
  • Hướng dẫn dịch

Guide to answer

1. community

2. recycling

3. collect

4. send

5. recycling

6. save

7. earn

8. participating

9. planting

10. helping

2. Unit 6 Lớp 8 Write Task 2

  • Read the dialogue between Hoa and her aunt. Then write Hoa's letter to her parents telling what she is going to do. (Em hãy đọc hội thoại giữa Hoa và dì của cô ấy. Sau đó viết thư Hoa gửi ba mẹ cô nói về việc cô đang làm.)
  • Hướng dẫn dịch

​Dì: Hoa này, hôm nay trông cháu có vẻ vui. Ở trường có gì thú vị phải không?

Hoa: Vâng, thưa dì. Cháu sẽ tham gia nhóm bảo vệ môi trường của Đoàn Đội.

Dì: Thật chứ? Cháu sẽ làm những việc gì nào?

Hoa: Chúng cháu sẽ có tháng môi trường. Và chúng cháu sẽ quét dọn bờ hồ vào những ngày cuối tuần.

Dì: Các cháu có làm việc gì khác nữa không?

Hoa: À, có ạ. Chúng cháu sẽ trồng cây và hoa trong vườn trường và tưới nước cho chúng vào mỗi buổi chiều sau khi tan học.

Dì: Nghe có vẻ tuyệt đấy.

Hoa: Dạ, đúng vậy. Và chúng cháu sẽ trồng cây con và cây cảnh để bán cho một số trường. Chúng cháu hi vọng sẽ góp thêm màu xanh cho thành phố và kiếm được ít tiền cho Đoàn Đội của trường chúng cháu.

Dì: Hoa, cháu thật giỏi quá!

Guide to answer

Dear Mom and Dad,

I'm very happy to tell you that I'll be able to join in the Green Group of my school.

The Green Group is holding an environment month. And there will be a lot of interesting activities to do in this program. We will clean the lakes' banks on the weekends, and plant trees and flowers in the parks and water them every afternoon after class. In addition, we are planting young trees and plants to sell to other schools.

I hope that we can give more green color to the city and eam some money for our school Y & Y. The program is really interesting, isn't it?

I'll write to you and tell you more about the group activities later. I'm OK and still work very hard. Aunt Lien is very pleased with me.

I hope you both are well.

With love,

Hoa.

RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA
ADSENSE

Bài tập trắc nghiệm Write Unit 6 Lớp 8

Trên đây là nội dung bài học Write Unit 6 tiếng Anh lớp 8 hướng dẫn các em viết thư, để củng cố kỹ năng viết mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 6 lớp 8 Write

Câu 2 - Câu 5: Xem trắc nghiệm để thi online

Trong quá trình học bài và thực hành viết có phần nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 8 HỌC247

MGID
ON