OFF
OFF
ADMICRO
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Unit 6 lớp 8 Getting Started - The young pioneer club


Bài học Getting Started Unit 6 Lớp 8 - The young pioneer club hướng dẫn các em làm quen các hoạt động của Đoàn Thanh Niên và Đội Thiếu Niên Tiền Phong thường làm.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt bài

Getting Started Unit 6 Lớp 8

Identify the activities that Ho Chi Minh Young Pioneer and Youth Organization (Y & Y) participate in. Check (V) the boxes, then add more activities to the list. (Em hãy xác nhận những hoạt động mà Đoàn thanh niên và Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tham gia. Hãy đánh dấu (V) vào ô đúng rồi thêm vào danh sách một số hoạt động )

helping blind people                                      cleaning up beaches 

helping elderly people                                   caring for animals

helping handicapped children                         taking part in sports

Guide to answer

 • helping blind people                                      
 • helping elderly people                                  
 • helping handicapped children
 • cleaning up beaches 
 • taking part in sports

Một số hoạt động khác

 • helping blind people: giúp người mù
 • helping elderly people: giúp người già cả
 • helping handicapped children: giúp trẻ khuyết tật
 • talking part in sports: chơi thể thao
 • cleaning up beaches: làm sạch bờ biển
 • planting green trees: trồng cây xanh
 • cleaning up streets, river banks and lakes: làm sạch đường phố, bờ sông, hồ
RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA
ADSENSE

Bài tập trắc nghiệm Getting Started Unit 6 Lớp 8

Như vậy các em vừa được học bài Getting Started Unit 6 Tiếng Anh lớp 8

Để củng cố nội dung bài học, các em có thể tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 6 lớp 8 Getting Started do HỌC247 sưu tầm và biên soạn.

Hỏi đáp Getting Started Unit 6 Lớp 8

Trên đây là nội dung bài học Getting Started Unit 6 Tiếng Anh 8 hướng dẫn các em mô tả vị trí đồ vật, trong quá trình học bài và thực hành có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng động HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 8 HỌC247

MGID
ON