RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Unit 6 lớp 8 Bài viết Listen - The young pioneer club


Bài học Listen Unit 6 Lớp 8 - The young pioneer club hướng dẫn các em nghe và điền từ còn thiếu vào một bài hát.

ANYMIND

 

Tóm tắt bài

Listen Unit 6 Lớp 8

  • Fill in the missing words. (Điền vào chỗ trống từ còn thiếu.)

Children of our land (1) _______.

Let's sing for (2) ______,

Let's sing for (3) _______.

Let's sing for the (4) _____ between (5) and (6) _______,

Oh, children (7) ________ our land, unite,

Children of the (8) _____ hold hands.

Let's (9) _____ our love from (10) _____ to place.

Let's shout (11) _____ loud, 

Let's make a (12) ______,

Oh, children of the (13) _______, hold hands.

Guide to answer

1. unite              8. world

2. peace            9. show

3. right              10. place

4. love               11. out

5. north             12. stand

6. south             13. world

7. of

 
 

Lời kết

Trên đây là hướng dẫn nội dung bài Listen Unit 6 tiếng Anh lớp 8, trong quá trình học bài và thực hành nghe có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 8 HỌC247

YOMEDIA