RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Unit 6 lớp 8 Vocabulary - Từ vựng The young pioneer club


Bài học Vocabulary Unit 6 Lớp 8 - The young pioneer club cung cấp toàn bộ từ vựng với ngữ nghĩa đầy đủ, hi vọng bài học giúp các em thuận lợi trong việc ghi nhớ và tra cứu từ.

ANYMIND

 

Tóm tắt bài

1. Từ Vựng phần Listen and Read Unit 6 Lớp 8

- pioneer (n): người tiên phong

- blind people: người mù

- elderly people: người già

- handicapped children: trẻ em tàn tật

- clean up: thu dọn, làm sạch

- care for: chăm sóc

- take part in: tham gia

- May I help you?: Tôi có thể giúp gì?

- enroll (v): đăng ký, ghi danh

- activity (n): hoạt động

- application form: mẫu (đơn, hồ sơ)

- full name: họ tên

- hobby (n): sở thích

- draw (v) - drew - drawn: vẽ

- outdoor activity: hoạt động ngoài trời

- act (v): diễn xuất, hoạt động

- sign (v): ký tên

- bring back: mang lại

- Could you do me a favor?: Bạn có thể giúp tôi không?

- tourist (n): khách du lịch

- neighbor (n): người hàng xóm

2. Từ Vựng phần Read Unit 6 Lớp 8

- Ho Chi Minh Communist Youth Union: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- organization (n): tổ chức

- youth (n): thanh niên

- character (n): nhân cách

- nation (n): đất nước

- encourage (v): động viên, khuyến khích

- citizenship (n): công dân

- soft skills: kỹ năng mềm

- fitness (n): sự cân đối (cơ thể)

- (be) founded: được thành lập

- official (a)- officially (adv): chính thức

- hold social activities: tổ chức những hoạt động xã hội

- Green Summer Volunteers Campaign (n): chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh

- similar (adj): tương tự

- movement (n): phong trào

- aim (v, n): có mục đích, mục đích

- develop (v): phát triển

- awareness (n): sự ý thức, nhận thức

- form (v): hình thành

- personality (n): nhân cách

- principle (n): nguyên tắc

- establish (v): thành lập

- guideline (n): lời chỉ dẫn, hướng dẫn

3. Từ Vựng Phần Write Unit 6 Lớp 8

- community (n): cộng đồng

- participate in: tham gia vào

- recycle (v): tái chế

- collect (v): thu gom

- used glass: thủy tinh dùng rồi

- paper (n): giấy

- can (n): lon

- save (v): tiết kiệm

- natural resources: nguồn tài nguyên thiên nhiên

- earn (v): kiếm tiền

- raising fund: gây quỹ

- the poor: người nghèo

- street children: trẻ em đường phố

- plant trees: trồng cây

- sidewalk (n): lề đường, lối đi

- join (v): gia nhập

- register (v): đăng ký

- banks of the lake: bờ hồ

- anything else: còn gì nữa không

- water (v, n): tưới nước, nước

 
 

Bài tập trắc nghiệm Vocabulary Unit 6 Lớp 8

Trên đây là nội dung bài học Vocabulary Unit 6 Tiếng Anh lớp 8, để củng cố và mở rộng từ vựng bài học mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 6 lớp 8 Vocabulary

Câu 2 - Câu 7: Xem trắc nghiệm để thi online

Trong quá trình học bài và thực hành trắc nghiệm có điểm nào chưa hiểu cần giải đáp các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

 • I. Complete sentences with the correct words from the table

  classical/blouse/cleaning/blanket/blackberry

  clerk/blank/block/clearly/blind

  1. Fill in each.......... in the following exercise

  2."It's cold tonight-can I have another...........?

  3. She has been............since her birth

  4. A.........is a piece of clothing that women wear

  5. My shoes need.........

  6. It was so dark that we couldn't see the road_______

  7. I prefer..........pie for desserts

  8. He plays............ music, as well as pop and jazz

  9. Some new buildings..............the view from the window

  10. The............gave us the kew to the laboratory

  Mk ddg caan gap

  Theo dõi (0)
 • cho hỏi most children với many children có giống nhau không

  Theo dõi (0)

-- Mod Tiếng Anh 8 HỌC247

YOMEDIA