OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Unit 15 lớp 8 Write - Bài viết Computers


Bài học Unit 15 Computers phần Write hướng dẫn các em viết cách hướng dẫn sử dụng máy in.

AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 
 
 

Tóm tắt bài

1. Unit 15 Lớp 8 Write Task 1

Match the words with the numbers in the picture. (Ghép các từ cho sẵn với các con số trong bức tranh.)

Unit 15 write 1

Guide to answer

a. 6 - paper input tray (khay bỏ giấy)

b. 1 - monitor screen (màn hình)

c. 4 - power button (nút nguồn)

d. 2 - icon (biểu tượng)

e. 3 - output path (đường ra)

f. 5 - paper (giấy)

2. Unit 15 Lớp 8 Write Task 2

Look at the pictures and the words. Write the instructions on how to use the printer. (Hãy nhìn tranh dùng từ cho sẵn để viết thành lời hướng dẫn về cách sử dụng máy in.)

Unit 15 Lớp 8

Guide to answer

Plug in the printer and turn the power on. (Cắm điện máy in và bật nút nguồn)

Remove the old paper and load the new paper in the paper input tray. (Lấy giấy cũ ra và đưa giấy mới vào khay giấy)

Wait for the power button to flash. (Đợi nút nguồn phát sáng)

Have the pages appear on the screen. (Để cho trang in xuất hiện trên màn hình)

Click the printer icon on the screen and wait for a few seconds. (Nhấn vào biểu tượng máy in trên màn hình và đợi vài phút)

The printed paper will get out from the output path in a minute. (Giấy in sẽ đẩy ra ở khay ra trong vài phút)

ADMICRO

Bài tập minh họa

Write the instructions on how to set up a computer. Using the cures below.

- Place /your computer/ a flat table /desk.
- Make sure /your chair /comfortable /height.
- Use/ screen/ protect/ you/ dangerous X-rays.
- Not place/ near/ fire/ the central heating.
- Not leave/ your computer/ the sun.
- Not put/ liquids/ computer/ they /get inside.
- Not eat/ while/ you/ work/ food/ can/ fall into/ the keyboard.
- Clean/ the computer/ and/ dust/ regularly.
- Keep/ the floppy disks/ clean/ in/ box.
- Always/ switch off/ computer/ screen/ when/ you/ finish.

Key

- Place your computer on a flat table or desk.
- Make sure your chair is a comfortable height.
- Use a screen to protect you from dangerous X-rays.
- Not place it near a fire or the central heating.
- Not leave your computer in the sun.
- Not put liquids on the computer; they may get inside.
- Not eat while you’re working; food can fall into the keyboard.
- Clean the computer and dust it regularly.
- Keep the floppy disks clean and in their box.
- Always switch off the computer and the screen when you finish.

ADMICRO

Bài tập trắc nghiệm Write Unit 15 Lớp 8

Trên đây là nội dung bài học Write Unit 15 Tiếng Anh lớp 8, để nâng cao kỹ năng viết mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 15 lớp 8 Write

  • A. The computer game I have played, it is the most interesting.
  • B. It is the most interesting computer game I've ever played.
  • C. I have played the computer game, it is the most interesting.
  • D. It is the most interesting game when I have computer.
  • A. This printer is out of order because you haven't used it for a long time.
  • B. This is the printer that was out of order because you haven't used it for a long time.
  • C. This printer that you haven't used it for a long time is out of order.
  • D. This is out of order print because you haven't used it for a long time.

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Write Unit 15 Lớp 8

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Tiếng Anh 8 HỌC247

NONE
OFF