OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Unit 15 lớp 8 Getting Started Computers


Bài học Unit 15 Computer phần Getting Started hướng dẫn các em làm quen với chủ đề bài học về máy vi tính.

AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 
 
 

Tóm tắt bài

Getting Started Unit 15 Lớp 8

Work with your partner. Make a list of how computers can help us. (Hãy làm việc với bạn bên cạnh liệt kê những việc máy vi tính có thể giúp chúng ta.)

Guide to answer

  • Computers save time: máy tính tiết kiệm thời gian
  • Computers can work much faster than a person can: máy tính có thể làm việc nhanh hơn nhiều con người có thể
  • Computers solve problems exactly and quickly: máy tính giải quyết vấn đề một cách chính xác và nhanh chóng
  • Computers can gather a wide range of information: máy tính có thể thu thập nhiều thông tin
  • Computers can help us in entertainment: máy tính có thể giúp chúng ta giải trí
  • Computers can store a huge of information: máy tính có thể lưu trữ một lượng lớn thông tin.
ADMICRO
ADMICRO

Bài tập trắc nghiệm Getting Started Unit 15 Lớp 8

Như vậy các em vừa được học bài Getting Started Unit 15 Tiếng Anh lớp 8

Để củng cố nội dung bài học, các em có thể tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 15 lớp 8 Getting Started do HỌC247 sưu tầm và biên soạn.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Getting Started Unit 15 Lớp 8

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Tiếng Anh 8 HỌC247

NONE
OFF