OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Unit 15 lớp 8 Getting Started Computers


Bài học Unit 15 Computer phần Getting Started hướng dẫn các em làm quen với chủ đề bài học về máy vi tính.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt bài

Getting Started Unit 15 Lớp 8

Work with your partner. Make a list of how computers can help us. (Hãy làm việc với bạn bên cạnh liệt kê những việc máy vi tính có thể giúp chúng ta.)

Guide to answer

  • Computers save time: máy tính tiết kiệm thời gian
  • Computers can work much faster than a person can: máy tính có thể làm việc nhanh hơn nhiều con người có thể
  • Computers solve problems exactly and quickly: máy tính giải quyết vấn đề một cách chính xác và nhanh chóng
  • Computers can gather a wide range of information: máy tính có thể thu thập nhiều thông tin
  • Computers can help us in entertainment: máy tính có thể giúp chúng ta giải trí
  • Computers can store a huge of information: máy tính có thể lưu trữ một lượng lớn thông tin.
RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA
ADSENSE

Bài tập trắc nghiệm Getting Started Unit 15 Lớp 8

Như vậy các em vừa được học bài Getting Started Unit 15 Tiếng Anh lớp 8

Để củng cố nội dung bài học, các em có thể tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 15 lớp 8 Getting Started do HỌC247 sưu tầm và biên soạn.

Hỏi đáp Getting Started Unit 15 Lớp 8

Trên đây là nội dung bài học Getting Started Unit 15 Tiếng Anh 8 hướng dẫn các em mô tả vị trí đồ vật, trong quá trình học bài và thực hành có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng động HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 8 HỌC247

MGID
ON