OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Unit 15 lớp 8 Read - Bài dịch Computers


Bài học Unit 15 Computers phần Read hướng dẫn các em đọc hiểu nội dung bài liên quan đến lợi ích máy tính trong trường đại học. 

AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 
 
 

Tóm tắt bài

1. Unit 15 Lớp 8 Read Task 1

True or false? Check (√) the boxes. (Đúng hay sai? Đánh dấu (√) vào các hộp sau.)

a. There is a new university without a library in the USA recently. T

(Một trường đại học mới không có thư viện vừa xuất hiện ở Mỹ.)

b. Users can send and receive messages by using computers.

(Người dùng có thể gửi hoặc nhận tin nhắn bằng cách sử dụng máy vi tính.)

c. First-year students in many universities are required to have access to a computer. 

(Những sinh viên năm nhất ở nhiều trường đại học được yêu cầu  truy cập vào một máy tính.)

d. Students have to go to computer rooms to connect their computers to the computer jacks. 

(Các sinh viên phải đi đến phòng máy tính để kết nối máy tính của họ với ổ cắm máy tính.)

e. Computer bulletin boards are the same as the traditional ones. 

(Bảng điện tử giống như bảng truyền thống.)

f. Not all people think positively about the new method of study off campus.

(Không phải tất cả mọi người đều nghĩ tích cực về phương pháp học mới ở khuôn viên.)

Guide to answer

a b c d e f
T T F F F T

Correct false sentences

c. Each student must have access to a computer, and many universities are making this a reuqirement for freshmen.

d. College campuses now have computer jacks in every part of the university.

e. Computer bulletin boards are used in the same way as traditional ones in schools and colleges.

2. Unit 15 Lớp 8 Read Task 2

Answer (Trả lời)

a. What makes the new university different from others? (Điều gì làm nên sự khác biệt của trường đại học mới với những trường khác?)

b. What type of information is available through the computer? (Loại thông tin nào hữu dụng thông qua đường truyền máy tính?)

c. What type of equipment is necessary for first-year students? (Yêu cầu nào cần thiết với sinh viên năm thứ nhất?)

d. What is the difference between a traditional bulletin board and the one on the internet? (Điều khác biệt giữa bảng thông báo truyền thống và điện tử là gì?)

e. Would you like to complete a college degree from home? Why/Why not? (Bạn có muốn nhận bằng đại học qua việc học ở nhà không? (Tại sao?)

Guide to answer

a. It has no library. All the information normally found in a library is now stored in the university's computers.

b. All the information normally found in a library or messages normally found in on a bulletin board.

c. A computer and a telephone line.

d. With a bulletin board on the Internet, a great number of people (over 20 million) can get access to the bulletin and exchange information quickly.

e. Yes, I would. Because it doesn't cost me much money to go to the university campus to attend professors' lectures or to the university library.

3. Bài dịch phần Read Unit 15 Lớp 8

Một trường đại học mới không có thư viện vừa mới được khánh thành ở Mỹ. Toàn bộ thông tin thường được tìm ở thư viện bây giờ được lưu trong số máy vi tính của trường. Chỉ cần có máy vi tính, người sử dụng có thể gửi thông báo và nhận thông tin qua đường dây điện thoại. Tuy nhiên điều này có nghĩa là mỗi một sinh viên cần phải truy cập đến một máy tính và nhiều trường đại học hiện nay đang đòi hỏi sinh viên năm thứ nhất phải làm điều này. Các khuôn viên của trường đại học bây giờ chỗ nào cũng có ổ cắm dành cho máy tính. Việc học tập không còn bị hạn chế ở chỉ riêng một nơi.

Ở các trường phổ thông và cao đẳng các bảng tin điện tử vẫn được dùng giống nhau theo kiểu truyền thống. Sự khác nhau là ở chỗ hơn 20 triệu người có thể cùng truy cập đến chúng. Nếu có sinh viên muốn thảo luận về môn toán vào lúc 3 giờ sáng thì điều đó không thành vấn đề. Họ đăng thông báo lên bảng tin trên mạng và tìm người muốn nói chuyện về cùng một chủ đề với họ.

Công nghệ hiện nay cũng có nghĩa là sinh viên có thể nhận bằng mà không cần phải học ở trường. Cũng còn có người hoài nghi về phương pháp giáo dục mới này, nhưng lo lắng của họ cũng không ảnh hưởng gì.

ADMICRO

Bài tập minh họa

Read the following passage and choose the item (a, b, c, or d) that best answers each of the questions about it.

Daniel has always enjoyed using computers. He started using them at school, but he’s had his own computer at home for about two years. He’s been using it to write his compositions.

This year, Daniel did very well in his school exams, and as a reward, his parents offered to buy him a modem. A modem allows his computer to ‘talk’ over the telephone to other computers. Daniel has been using his modem for a few weeks now. He’s been sending messages to people around the world. He’s even been playing computer games with kids in America.

1. About two years ago, Daniel______.

a. got used to using computers                         b. started using computers

c. had his own computer at home                     d. all are correct

2. Daniel_____.

a. has always enjoyed using computers         b. did very well at school this year

c. was given a modem as a reward                 d. all are correct

3. What does the word ‘offer’ in line 5 mean?

a. to say that you will give something if another person wants it

b. to say that you will certainly do or not do something

c. to let somebody have something

d. to give money to get something

4. We can replace the phrase ‘around the world’ in line 8 with

a. ‘everywhere’             b. ‘all over the world’

c. ‘anywhere’            d. all are correct

5. Which of the following is not true?

a. A few years ago, Daniel didn’t enjoy using computers.

b. Months ago, Daniel didn’t have a modem.

c. He has sent messages to people around the world.

d. He has played computer games with kids in America.

Key

1 2 3 4 5
c d a d a
ADMICRO

Bài tập trắc nghiệm Read Unit 15 Lớp 8

Trên đây là nội dung bài học Read Unit 15 Lớp 8, để nâng cao kỹ năng đọc hiểu mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 15 lớp 8 Read

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Read Unit 15 Lớp 8

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Tiếng Anh 8 HỌC247

NONE
OFF