RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO

Unit 7 lớp 10 Writing - Bài viết The Mass Media


Bài học Writing Unit 7 lớp 10 - The Mass Media hướng dẫn các em viết bài về những ưu và nhược điểm của một trong những phương tiện truyền thông.

ANYMIND

 

Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới

Tóm tắt bài

1. Unit 7 Lớp 10 Writing Task 1

Read about the advantages and disadvantages of television below. (Đọc các lợi ích và tác hại của truyền hình bên dưới.)

 • Dịch nghĩa

Lợi ích của truyền hình Tác hại của truyền hình

- Truyền hình giúp chúng ta biết nhiều hơn về thế giới, biết và thấy được nhiều điều mới mẻ.

- Truyền hình có thể làm cho mọi điều dễ nhớ vì nó diễn đạt thông tin một cách có hiệu quả.

- Nó giúp chúng ta giải trí. Xem tivi là cách thư giãn thú vị.

- Nó quảng bá các môn thể thao và trò chơi.

- Nó giúp ta ý thức được trách nhiệm của mình với thế giới.

- Truyền hình làm chúng ta thụ động. Chúng ta không cần phải suy nghĩ nên bộ não của chúng ta trở nên lười biếng.

- Nó khuyến khích chúng ta mua những thứ mà chúng ta không cần.

- Nó chiếm hết thời gian của các hoạt động như đọc sách và trò chơi.

- Một số chương trình truyền hình có thể làm cho người ta trở nên hung dữ.

- Truyền hình cản trở cuộc sống gia đình và giao tiếp.

 

2. Unit 7 Lớp 10 Writing Task 2

Work in pairs. Discuss the advantages and disadvantages of the mass media, and write them down in the columns below. (Thảo luận các lợi ích và tác hại của phương tiện truyền thông đại chúng, và ghi chúng vào các cột dưới đây.)

Guide to answer

 

Advantages

Disadvantages


Radio

- It entertains people.

- It makes life enjoyable.

- It makes people lazy.
Newspaper

- It enlarges people's knowledge and understanding.

- It costs time and money.
The Internet - It provides quick access to information and entertainment.


- It has great influence on the way people think.

- It makes people lazy and addicted to it.

- It harms people's eyes.

 

3. Unit 7 Lớp 10 Writing Task 3

Write a paragraph about the advantages and disadvantages of one of the mass media discussed in Task 2. (Viết một đoạn văn về lợi ích và tác hại của một trong các loại phương tiện truyền thông đại chúng mà đã được thảo luận trong Bài tập 2.)

Guide to answer

Nobody can deny the benefits of the Internet in our life today. However, the Internet has its own advantages and disadvantages.

The Internet makes life easier and more enjoyable. It provides quick access to information and entertainment. It broaden people's knowledge and understanding. It helps people far away communicate with each other quickly and easily.

Besides the advantages above, the Internet can have great influence on the way people think, can make us lazy and addicted to it.

 
 

Bài tập trắc nghiệm Writing Unit 7 Lớp 10

Như vậy các em vừa được hướng dẫn bài học Writing Unit 7 Tiếng Anh lớp 10, để nâng cao kỹ năng viết mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 7 lớp 10 Writing

Câu 2 - Câu 6: Xem trắc nghiệm để thi online

Trong quá trình học bài và thực hành trắc nghiệm có điểm nào thắc mắc các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

 • B1: Write about the advantages and disadvantages of watching tv. Use these cues.

  1. There/be/many/advantages/watch/tv

  2. Firstly/many/tv programs/be/aducational/and/they/children/learn a lot

  3. Secondly/through tv/we/learn/more/world/we/live/see/interesting things.

  4. Furthermore/tv/provide/viewers/different kinds/entertainment/feel/relaxed/day/hard work and study

  5. But/besides/there/be/some/disadvantages/watch/tv

  6. In addition/watch/too much tv/be/bad/eyes

  7. Many people/especially/children/spend/much time/tv/that/they/not have/time/do/other/things

  8. As a result/many people/weight/whhen/watch/too/tv

  Theo dõi (0)

-- Mod Tiếng Anh 10 HỌC247

YOMEDIA