OFF
OFF
ADMICRO
05AMBIENT

Trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 25 Thường biến

Banner-Video

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 25 Thường biến online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Biến đổi cá thể
  • B. Giúp sinh vật thích nghi với môi trường
  • C. Di truyền cho đời sau
  • D. Thay đổi kiểu gen của cơ thể
  • A. Tính trạng chất lượng phụ thuộc chủ yếu vào kiểu gen
  • B. Tính trạng số lượng rất ít hoặc không chịu ảnh hưởng của môi trường
  • C. Kiểu hình là kết quả tương tác giữa kiểu gen và môi trường
  • D. Bố mẹ truyền đạt cho con kiểu gen chứ không truyền tính trạng có sẵn
 •  
   
  • A. Kiểu hình của cơ thể
  • B. Điều kiện môi trường
  • C. Kiểu gen của cơ thể
  • D. Thời kỳ sinh trưởng và phát triển
  • A. Biến đổi kiểu gen dưới tác động của môi trường
  • B. Biến đổi kiểu hình do đột biến
  • C. Biến đổi kiểu gen dẫn đến biến đổi đồng loạt về kiểu hình
  • D. Biến đổi kiểu hình không liên quan đến kiểu gen
 • RANDOM
  YOMEDIA
  Trắc nghiệm hay với App HOC247
  YOMEDIA
  • A. Sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường
  • B. Sự tương tác giữa kiểu hình và môi trường
  • C. Sự tương tác giữa môi trường và đất đai
  • D. Sự tương tác giữa kỹ thuật và chăm sóc
MGID
ON