OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Vai trò của thường biến là:

  • A. 
   Biến đổi cá thể
  • B. 
   Giúp sinh vật thích nghi với môi trường
  • C. 
   Di truyền cho đời sau
  • D. 
   Thay đổi kiểu gen của cơ thể

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 16255

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 • Vai trò của thường biến là:
 • Phát biểu nào sau đây không chính xác:
 • Mức phản ứng do yếu tố nào quy định?
 • Một trong những đặc điểm của thường biến là:
 • RANDOM
  YOMEDIA
  Trắc nghiệm hay với App HOC247
  YOMEDIA
 • Kiểu hình là kết quả của:
MGID
ON