RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 6 trang 29 SBT Sinh học 11

Giải bài 6 tr 29 sách BT Sinh lớp 11

Cho bảng số liệu về trao đổi khí ở phổi người trưởng thành:

Áp suất từng phần tính bằng milimet thuỷ ngân (mmHg):

- Không khí:

 • Khí O2: 159
 • Khí CO2: 0,2 - 0,3

- Không khí trong phế nang:

 • Khí O2: 100 - 110
 • Khí CO2: 40

- Máu tĩnh mạch trong các mạch đi tới phế nang:

 • Khí O2: 40
 • Khí CO2: 47 

- Máu động mạch trong các mạch từ phế nang đi ra:

 • Khí O2: 102
 • Khí CO2: 40

a) Từ dữ liệu trên rút ra được điều gì?

b) So sánh vận tốc khuếch tán của khí O2 và của khí CO2 vào không khí trong phế nang? Tại sao sự chênh lệch của khí O2 thì cao, sự chênh lệch của khí CO2 tuy thấp nhưng sự trao đổi khí CO2 giữa máu với không khí trong phế nang vẫn diễn ra bình thường?

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

a) Cho thấy

 • Liên quan đến trao đổi khí ở phổi.
 • Chênh lệch O2 và CO2 giữa các nơi:
 • Sự chênh lệch giữa áp suất từng phần của các khí trong máu tĩnh mạch đi tới phế nang và áp suất từng phần của các khí đó trong không khí ờ phế nang:

O2 là 100 - 40 = 60 đến 110 - 40 = 70 mmHg ; CO2 là 47 - 40 = 7 mmHg.

b) So sánh

 • Vận tốc khuếch tán của CO2 vào không khí trong phế nang lớn hơn O2 là 25 lần.
 • Vì bề mặt rộng, ẩm ướt, thông khí, giàu mạch máu.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 29 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
 • Nguyen Phuc

  A. Vì dòng nước chảy một chiều qua mang và dòng máu chảy trong mao mạch song song với dòng nước.

  B. Vì dòng nước chảy một chiều qua mang và dòng máu chảy trong mao mạch xuyên ngang với dòng nước.

  C. Vì dòng nước chảy một chiều qua mang và dòng máu chảy trong mao mạch song song và ngược chiểu với dòng nước.

  D. Vì dòng nước chảy một chiều qua mang và dòng máu chảy trong mao mạch song song và cùng chiều với dòng nước.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  nguyen bao anh

  A. Hệ tuần hoàn kín

  B. Màng tế bào một cách trực tiếp

  C. Qua dịch mô quanh tế bào

  D. Hệ tuần hoàn hở

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo Bo

  Hô hấp ngoài là

  bởi Bo Bo 15/01/2021

  A. Quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường qua các cơ quan hô hấp

  B. Là quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường và với các tế bào

  C. Là quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường qua phổi

  D. quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường qua toàn bộ bề mặt cơ thể

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Vi

  A. Da của giun đất

  B. Ếch nhái

  C. Người

  D. Chim

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Việt Long

  A. Chúng có nhiều mao mạch

  B. Cơ quan hô hấp thường nằm sâu trong khoang cơ thể

  C. Chúng chỉ sống ở nơi ấm ướt

  D. Có bề mặt mỏng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA