RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO

Bài tập 4 trang 70 SGK Sinh học 11 NC

Giải bài 4 tr 70 sách GK Sinh lớp 11 NC

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Hô hấp ở cá đạt hiệu quả cao, mặc dù hàm lượng ôxi hòa tan trong nước thấp, vì:

A. Dòng nước hầu như chảy qua mang liên tục.

B. Các lá mang có nhiều phiến mang chứa mạng lưới mao quản dày đặc làm tăng bề mặt trao đổi khí.

C. Máu chảy song song và ngược chiều với dòng nước chảy qua các phiến mang.

D. Cả A, B và C.

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Hô hấp ở cá đạt hiệu quả cao, mặc dù hàm lượng ôxi hòa tan trong nước thấp, vì:

  • Dòng nước hầu như chảy qua mang liên tục.
  • Các lá mang có nhiều phiến mang chứa mạng lưới mao quản dày đặc làm tăng bề mặt trao đổi khí.
  • Máu chảy song song và ngược chiều với dòng nước chảy qua các phiến mang.

⇒ Đáp án: D

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 70 SGK Sinh học 11 NC HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA
Ngại gì không thử App HOC247

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

YOMEDIA