RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO

Bài tập 1 trang 70 SGK Sinh học 11 NC

Giải bài 1 tr 70 sách GK Sinh lớp 11 NC

Trao đổi khí trong hô hấp ở trùng biến hình, thuỷ tức và giun được thực hiện như thế nào?  

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

  • Ở trùng biến hình sự trao đổi khí trong hô hấp thực hiện trực tiếp qua màng tế bào.
  • Ở thuỷ tức và giun, sự trao đổi khí trong hô hấp thực hiện trực tiếp qua bề mặt cơ thể. 

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 70 SGK Sinh học 11 NC HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA
Ngại gì không thử App HOC247
YOMEDIA