RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VDO.AI

Bài tập 8 trang 39 SBT Sinh học 11

Giải bài 8 tr 39 sách BT Sinh lớp 11

Ôxi khuếch tán trực tiếp từ không khí thông qua các bề mặt ẩm vào tế bào, không nhờ máu vận chuyển có ở

A. con kiến.                         B. con cá voi.

C. con giun đất.                   D. con chim sẻ.

E. con ruồi.

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết

Ôxi khuếch tán trực tiếp từ không khí thông qua các bề mặt ẩm vào tế bào, không nhờ máu vận chuyển có ở con giun đất. 

⇒ Đáp án: C 

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 39 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA