RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập Thảo luận 2 trang 65 SGK Lịch sử 9 Bài 17

Bài tập Thảo luận 2 trang 65 SGK Lịch sử 9 Bài 17

Tân Việt Cách mạng đảng đã phân hóa trong hoàn cảnh nào?

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

 • Tân Việt Cách mạng đảng đã phân hóa trong hoàn cảnh như sau:
  • Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đang hoạt động mạnh mẽ, lí luận và tư tưởng của chủ nghĩa Mác Lê-nin có ảnh hưởng to lớn, lôi cuốn nhiều đảng viên tiến bộ đi theo.
  • Nội bộ Tân Việt Cách mạng đảng đã diễn ra cuộc đấu tranh gay gắt giữa hai khuynh hướng tư tưởng vô sản và tư sản.
  • ⇒ Khuynh hướng cách mạng theo quan điểm vô sản đã thắng thế, nhiều đảng viên của Tân Việt Cách mạng đảng đã chuyển sang Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, tích cực chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho sự thành lập một chính đảng kiểu mới theo chủ nghĩa Mác Lê-nin.

-- Mod Lịch Sử 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập Thảo luận 2 trang 65 SGK Lịch sử 9 Bài 17 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
 • TrầN V. KhươnG

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Thần Nhị
  Tại sao nói sự ra đời của 3 tổ chức cộng sản vào năm 1929là xu thế tất yếu của cách mạng Việt Nam.
  Theo dõi (0) 2 Trả lời
YOMEDIA