RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 1.4 trang 60 SBT Lịch Sử 9

Bài tập 1.4 trang 60 SBT Lịch Sử 9

Địa bàn hoạt động chủ yếu của Đảng Tân Việt là

A. Bắc Kì

B. Trung Kì

C. Nam Kì

D. Pháp và Trung Quốc

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.4

Địa bàn hoạt động chủ yếu của Đảng Tân Việt là Trung Kì

Đáp án B

-- Mod Lịch Sử 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.4 trang 60 SBT Lịch Sử 9 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA