RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO

Bài tập 3 trang 62 SBT Lịch Sử 9

Bài tập 3 trang 62 SBT Lịch Sử 9

Hãy nối ô bên trái với ô bên phải sao cho phù hợp với nội dung lịch sử

Cột I

I. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên

II. Tân Việt Cách mạng đảng

III. Việt Nam quốc dân đảng

Cột II:

1. Một số sinh viên Trường Cao đẳng sư phạm Đông Dương và nhóm tù chính trị cũ ở Trung Kì

2. Nguyễn Ái Quốc, Lên Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu,….

3. Nguyễn Thái Học, Phạm Tuấn Tài, Phó Đức Chính,…

Cột III:

b, Cộng sản đoàn, Công hội, Nông hội, Hội Phụ nữ - “Vô sản hóa”

a, Nam đồng thư xã - Ám sát trùm mộ phu Ba-danh, khởi nghĩa Yên Bái

c, Hội Phục Việt - Cuộc đấu tranh giữa hai xu hướng tư tưởng: tư sản và vô sản

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

 I - 2 - b  

II - 1 - c

III - 3 - a

-- Mod Lịch Sử 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 62 SBT Lịch Sử 9 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA
Ngại gì không thử App HOC247

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

YOMEDIA