RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO

Bài tập 4 trang 63 SBT Lịch Sử 9

Bài tập 4 trang 63 SBT Lịch Sử 9

Hãy lập bảng hệ thống về các tổ chức cách mạng ở Việt Nam trong những năm 20 của thế kỉ XX theo gợi ý sau 

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

- Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên:

+ Thời gian thành lập: Tháng 6-1925

+ Khuynh hướng cách mạng: Vô sản

+ Thành phần tham gia: Thanh niên, học sinh, trí thức tiểu tư sản yêu nước, công nhân nông dân, nòng cốt là tri thức

+ Địa bàn hoạt động: Khắp cả nước, có cơ sở cả ở Trung Quốc, Xiêm (Thái Lan).

- Tân Việt Cách mạng đảng:

+ Thời gian thành lập: 1925-1928

+ Khuynh hướng cách mạng: Tư sản – vô sản, cuối cùng xu hướng vô sản chiếm ưu thế

+ Thành phần tham gia: Trí thức trẻ, thanh niên tiều tư sản yêu nước

+ Địa bàn hoạt động: Chủ yếu ở Trung Kì

- Việt Nam quốc dân đảng:

+ Thời gian thành lập: Tháng 12-1927

+ Khuynh hướng cách mạng: Tư sản

+ Thành phần tham gia: Sinh viên, học sinh, công chức, tư sản lớp dưới, thân hào, địa chủ, một số binh linh người Việt  trong quân đội Pháp

+ Địa bàn hoạt động: Chủ yếu ở Bắc Kỳ

-- Mod Lịch Sử 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 63 SBT Lịch Sử 9 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA
Ngại gì không thử App HOC247

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

YOMEDIA