RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 1.6 trang 60 SBT Lịch Sử 9

Bài tập 1.6 trang 60 SBT Lịch Sử 9

Từ cuối những năm 1928 đến đầu năm 1929, nước ta đã xuất hiện nhu cầu cấp thiết thành lập một đảng cộng sản vì

A. Đó là xu thế chung của phong trào cách mạng thế giới lúc bấy giờ

B. Sự phát triển mạnh mex của phong trào dân tộc dân chủ, đặc biêt là phong trào công nông theo còn đường cách mạng vô sản

C. Thực dân Pháp tăng cường đàn áp phong trào cách mạng nên cần có một chính đảng cộng sản để lãnh đạo phong trào vượt qua khó khăn.

D. thực hiện chỉ đạo của Quốc Tế Cộng Sản về việc phải thành lập ngay một Đảng Cộng Sản.

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.6

Từ cuối những năm 1928 đến đầu năm 1929, nước ta đã xuất hiện nhu cầu cấp thiết thành lập một đảng cộng sản vì sự phát triển mạnh mex của phong trào dân tộc dân chủ, đặc biêt là phong trào công nông theo còn đường cách mạng vô sản

Đáp án B

-- Mod Lịch Sử 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.6 trang 60 SBT Lịch Sử 9 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA