RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 1.3 trang 60 SBT Lịch Sử 9

Bài tập 1.3 trang 60 SBT Lịch Sử 9

Tân Việt cách mạng Đảng (Đảng Tân Việt) là tổ chức cách mạng

A. của giai cấp công nhân

B. của giai cấp tư sản Việt Nam

C. Tập hợp những tri thức trẻ, thanh niêu tiểu tư sản yêu nước

D. của những người yêu nước ở Việt Nam ở nước ngoài

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.3

Tân Việt cách mạng Đảng ( Đảng Tân Việt) là tổ chức cách mạng tập hợp những tri thức trẻ, thanh niêu tiểu tư sản yêu nước

Đáp án C

-- Mod Lịch Sử 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.3 trang 60 SBT Lịch Sử 9 HAY thì click chia sẻ 

 

 • Trần Thị Trang

  Câu 1 Tổng thống Mĩ Tơ-Ru-Man phát động chiên stranh lạnh vào tg nào

  A) 3/1947 B)2/1947

  C) 4/1947 D)1/1947

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  ngọc trang

  1. Em hãy lập niên biểu sự ra đời của 3 tổ chức cộng sản Việt Nam

  2.So sánh 3 tổ chức yêu nước (Hội VNCMTN, Tân Việt CM Đảng, VNQDĐ) về thời gian, lãnh đạo, nhiệm vụ và xu hướng yêu nước

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA