OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
YOMEDIA
Banner-Video
VIDEO

Bài tập Thảo luận trang 67 SGK Lịch sử 8 Bài 12

Bài tập Thảo luận trang 67 SGK Lịch sử 8 Bài 12

Trình bày nội dung và kết quả của cuộc Duy tân Minh Trị.

ADMICRO/lession_isads=0

Hướng dẫn giải chi tiết

 • Nội dung:
  • Về kinh tế:
   • Thống nhất tiền tệ
   • Xóa bỏ sự độc quyền ruộng đất của giai cấp phong kiến
   • Tăng cường phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nông thôn
   • Xây dựng cơ sở hạ tầng, đường sá, cầu cống,… phục vụ giao thông liên lạc.
  • Về chính trị - xã hội: Bãi bỏ chế độ nông nô, đưa quý tộc tư sản hóa và đại tư sản lên nắm chính quyền.
  • Về giáo dục:
   • Thi hành chính sách giáo dục bắt buộc, chú trọng nội dung khoa học - kĩ thuật trong chương trình giảng dạy.
   • Cử những học sinh ưu tú đi du học ở phương Tây.
  • Về quân sự:
   • Tổ chức quân đội theo kiểu phương Tây, chế độ nghĩa vụ thay cho chế độ trưng binh.
   • Công nghiệp đóng tàu, sản xuất vũ khí được chú trọng.
 • Kết quả:
  • Đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng, ổn định tình hình kinh tế - xã hội trong nước.
  • Giúp đất nước thoát khỏi nguy cơ trở thành thuộc địa, phát triển thành một nước tư bản công nghiệp.

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập Thảo luận trang 67 SGK Lịch sử 8 Bài 12 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

ZUNIA9
OFF