OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
YOMEDIA
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 2 trang 69 SGK Lịch sử 8

Giải bài 2 tr 69 sách GK Sử lớp 8

Nêu những sự kiện nào chứng tỏ vào thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX Nhật Bản đã trở thành nước đế quốc?

ADMICRO/lession_isads=0

Hướng dẫn giải chi tiết

  • Sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế Nhật Bản dẫn tới sự ra đời các công ti độc quyền như Mít-xưi. Mít-su-bi-si. Sự lũng đoạn của các công ti độc quyền này đối với nền kinh tế chính trị Nhật Bản.
  • Sự phát triển kinh tế đã tạo ra sức mạnh về quân sự, chính trị ở Nhật Bản. Giới cầm quyền đã thi hành chính sách xâm lược hiếu chiến : chiến tranh Đài Loan, chiến tranh Trung - Nhật, chiến tranh Nua - Nhật, chiếm Liêu Đông, Lữ Thuận. Sơn Đông, bán đảo Triều Tiên... Tình hình đó làm cho đế quốc Nhật có đặc điểm là đế quốc phong kiến quân phiệt.

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 69 SGK Lịch sử 8 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

ZUNIA9
OFF