OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
YOMEDIA
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 1.2 trang 38 SBT Lịch Sử 8

Bài tập 1.2 trang 38 SBT Lịch Sử 8

Cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản bắt đầu vào khoảng thời gian

A. tháng 1-1867

B. tháng 1-1868

C. tháng 1-1869

D. tháng 1-1870

ADMICRO/lession_isads=0

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.2

Cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản bắt đầu vào khoảng thời gian tháng 1 - 1868.

Chọn: B

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.2 trang 38 SBT Lịch Sử 8 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

ZUNIA9
OFF