OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
YOMEDIA
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 1.4 trang 38 SBT Lịch Sử 8

Bài tập 1.4 trang 38 SBT Lịch Sử 8

Dấu hiệu chứng tỏ những năm cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, Nhật Bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa là

A. nền kinh tế chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh.

B. sự tập trung trong công nghiệp, thương nghiệp và ngân hàng, dẫn tới sự hình thành các công ti độc quyền.

C. Nhật Bản tiến hành đẩy mạnh chiến tranh xâm lược và mở rộng thuộc địa.

D. sự hình thành các công ti độc quyền và đẩy mạnh chiến tranh xâm lược, mở rộng thuộc địa.

ADMICRO/lession_isads=0

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.4

Dấu hiệu chứng tỏ những năm cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, Nhật Bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa là sự hình thành các công ti độc quyền và đẩy mạnh chiến tranh xâm lược, mở rộng thuộc địa.

Chọn: D

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.4 trang 38 SBT Lịch Sử 8 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

ZUNIA9
OFF