ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 5 trang 55 SBT Lịch Sử 8

Bài tập 5 trang 55 SBT Lịch Sử 8

Lê-nin có vai trò như thế nào trong thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917?

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Trong Cách mạng tháng Mười Nga, Lê-nin có vai trò to lớn của một vị lãnh tụ, người giơ cao ngọn cờ cách mạng tại Nga.

- Thực hiện nhiệm vụ lịch sử kết hợp với chủ nghĩa Mác và phong trào công nhân Nga, thành lập đảng vô sản kiểu mới ở Nga.

- Với luận cương tháng tư và các luận cương đảng cộng sản, Lê-nin đã vạch ra đường lối rõ ràng cho cuộc cách mạng tháng mười Nga diễn ra sau cách mạng tháng Hai năm 1917. 

- Chỉ đạo phong trào công nhân và cách mạng Nga kịp thời, sáng suốt. Trực tiếp lãnh đạo khởi nghĩa ở Pê-tơ-rô-grát.

- Với chính sách kinh tế mới thay cho chính sách cộng sản thời chiến, Lê-nin đã sáng suốt vực dậy nền kinh tế Nga sau chiến tranh (vốn thiệt hại nặng nề), từng bước thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần ở Nga và khôi phục vị trí của Nga trên trường quốc tế.

- Lê-nin đặc biệt quan tâm đến vai trò và lợi ích của giai cấp công nhân trước và sau chiến tranh, chính vì vậy ông nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía quần chúng. Làm tốt vai trò của người lãnh đạo đất nước.

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 55 SBT Lịch Sử 8 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
YOMEDIA