RANDOM
AMBIENT

Trắc nghiệm Lịch sử 8 Bài 15 Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách

Banner-Video
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Nga Hoàng đại đế
  • B. Nga Hoàng Ni-cô-lai II
  • C. Nga Hoàng Ni-cô-lai I
  • D. Nga Hoàng Ni-cô-lai III
  • A. Nga Hoàng đại đế
  • B. Nga Hoàng Ni-cô-lai II
  • C. Nga Hoàng Ni-cô-lai I
  • D. Nga Hoàng Ni-cô-lai III
 •  

   
   
  • A. Nạn thất nghiệp tăng nhanh, nạn đói xảy ra trầm trọng
  • B. Bị các nước đế quốc thôn tính
  • C. Khủng hoảng trầm trọng về kinh tế
  • D. Khủng hoảng trầm trọng về kinh tế, chính trị, xã hội
  • A. Liên tiếp thua trận, xã hội không ổn định
  • B. Kinh tế suy sụp
  • C. Kinh tế suy sụp, quân đội thiếu vũ khí
  • D. Kinh tế suy sụp, mâu thuẫn xã hội gây gắt
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  • A. Nga hoàng không trang bị đầy đủ vũ khí cho quân đội
  • B. Nga hoàng đánh thuế ruộng đất rất cao
  • C. Nga hoàng đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh đế quốc
  • D. Nga hoàng bóc lột nhân dân thậm tệ
YOMEDIA