ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đầu thế kỉ XX đứng đầu nhà nước chuyên chế Nga Hoàng là ai? 

  • A. 
   Nga Hoàng đại đế
  • B. 
   Nga Hoàng Ni-cô-lai II
  • C. 
   Nga Hoàng Ni-cô-lai I
  • D. 
   Nga Hoàng Ni-cô-lai III

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 16160

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 • đứng đầu nhà nước chuyên chế Nga Hoàng
 • Đầu thế kỉ XX đứng đầu nhà nước chuyên chế Nga Hoàng
 • Nga tham chiến vào chiến tranh thế giới thứ nhất đã đẩy đất nước
 • Hậu quả nghiêm trọng mà nước Nga phải gánh chịu sau chiến tranh thế giới thứ nhất
 • YOMEDIA
  Trắc nghiệm hay với App HOC247
 • Vì sao nhân dân mâu thuẫn với Nga hoàng
YOMEDIA