RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 4 trang 54 SBT Lịch Sử 8

Bài tập 4 trang 54 SBT Lịch Sử 8

Vì sao ở nước Nga năm 1917 diễn ra hai cuộc cách mạng?

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

- Cách mạng tháng Hai năm 1917 đã lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế (Nga hoàng) và dẫn tới tình trạng hai chính quyền song song tồn tại: Chính phủ tư sản lâm thời và Xô viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính.

⇒ Hai chính quyền đại diện cho lợi ích của các giai cấp khác nhau nên không thể cùng tồn tại lâu dài.

- Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích đã xác định mục tiêu và đường lối chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa (lật đổ chính quyền tư sản lâm thời). Thiết lập chính quyền thống nhất trong toàn quốc của Xô Viết, đưa nước Nga bước vào thời kì cách mạng xã hội chủ nghĩa.

⇒ Cách mạng tháng Mười bùng nổ (24-10-1917)

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 54 SBT Lịch Sử 8 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
YOMEDIA