ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 1.6 trang 53 SBT Lịch Sử 8

Bài tập 1.6 trang 53 SBT Lịch Sử 8

Cuộc Cách mạng tháng mười Nga là: 

A. Cuộc cách mạng dân chủ tư sản 

B. Cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới

C. Cuộc cách mạng giải phóng dân tộc

D. Cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới giành thắng lợi.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.6

Cuộc Cách mạng tháng mười Nga là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới giành thắng lợi.

Chọn: D

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.6 trang 53 SBT Lịch Sử 8 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
YOMEDIA