YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Bài tập 4.2 trang 31 SBT Lịch Sử 6

Bài tập 4.2 trang 31 SBT Lịch Sử 6

Những điểm khác nhau giữa các quốc gia cổ đại phương Đông và phương Tây

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4.2

Các quốc gia cổ đại phương Đông:

- Nơi xuất hiện các quốc gia cổ đại đầu tiên: Ai Cập, Ấn Độ, Trung Quốc, vùng Lưỡng Hà

- Điều kiện tự nhiên: Lưu vực các dòng sổng lớn, đất đai màu mỡ, dễ trồng trọt

- Thời gian ra đời: Cuối thiên niên kỉ IV, đầu thiên niên kỉ IIITCN

- Ngành kinh tế chính: nghề nông trồng lúa

- Các tầng lớp xã hội: vua, quý tộc, nông dân, nô lệ

- Thể chế nhà nước: Quân chủ chuyên chế cổ đại

Các quốc gia cổ đại phương Tây:

- Nơi xuất hiện các quốc gia cổ đại đầu tiên: Hi Lạp, Rô-ma

- Điều kiện tự nhiên: Ven biển Địa Trung Hải, đất xấu, có nhiều cảng tốt

- Thời gian ra đời: Đầu thiên niên kỉ 1TCN

- Ngành kinh tế chính: thủ công nghiệp, thương nghiệp

- Các tầng lớp xã hội: nô lệ và chủ nô

- Thể chế nhà nước: Dân chủ chủ nô

-- Mod Lịch Sử 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.2 trang 31 SBT Lịch Sử 6 HAY thì click chia sẻ 
 

 

 
 
YOMEDIA