RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO

Bài tập 4.2 trang 31 SBT Lịch Sử 6

Bài tập 4.2 trang 31 SBT Lịch Sử 6

Những điểm khác nhau giữa các quốc gia cổ đại phương Đông và phương Tây

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4.2

Các quốc gia cổ đại phương Đông:

- Nơi xuất hiện các quốc gia cổ đại đầu tiên: Ai Cập, Ấn Độ, Trung Quốc, vùng Lưỡng Hà

- Điều kiện tự nhiên: Lưu vực các dòng sổng lớn, đất đai màu mỡ, dễ trồng trọt

- Thời gian ra đời: Cuối thiên niên kỉ IV, đầu thiên niên kỉ IIITCN

- Ngành kinh tế chính: nghề nông trồng lúa

- Các tầng lớp xã hội: vua, quý tộc, nông dân, nô lệ

- Thể chế nhà nước: Quân chủ chuyên chế cổ đại

Các quốc gia cổ đại phương Tây:

- Nơi xuất hiện các quốc gia cổ đại đầu tiên: Hi Lạp, Rô-ma

- Điều kiện tự nhiên: Ven biển Địa Trung Hải, đất xấu, có nhiều cảng tốt

- Thời gian ra đời: Đầu thiên niên kỉ 1TCN

- Ngành kinh tế chính: thủ công nghiệp, thương nghiệp

- Các tầng lớp xã hội: nô lệ và chủ nô

- Thể chế nhà nước: Dân chủ chủ nô

-- Mod Lịch Sử 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.2 trang 31 SBT Lịch Sử 6 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA
Ngại gì không thử App HOC247
YOMEDIA