YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Bài tập 3 trang 20 SBT Lịch Sử 6

Bài tập 3 trang 20 SBT Lịch Sử 6

Hãy điền các từ ngữ phù hợp vào chỗ trống (...) trong các câu sau.

A. Xã hội nguyên thuỷ tan rã, nhường chỗ cho xã hội................ xuất hiện.

B. Xã hội có giai cấp đầu tiên xuất hiện trên lưu vực các dòng sông lớn ở

C. Các nhà nước cổ đại ở phương Đông xuất hiện......... hơn so với ở phương Tây.

D. Nền tảng kinh tế chính ở các quốc gia cổ đại phương Đông là......... còn ở phương Tây là............

E. Tầng lớp cư dân đông đảo nhất và có vai trò lớn nhất trong sản xuất ở phương Đông là .....còn ở phương Tây là....

G. Thể chế nhà nước ở phương Đông gọi là........ còn ở phương Tây là.........

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

A. có giai cấp.

B. Ai Cập, Lưỡng Hà, Trung Quốc, Ấn Độ.

C. sớm hơn.

D. nông nghiệp tưới tiêu..... thủ công nghiệp và thương nghiệp.

E. nông dân công xã... nô lệ.

G. chuyên chế cổ đại... dân chủ chủ nô.

-- Mod Lịch Sử 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 20 SBT Lịch Sử 6 HAY thì click chia sẻ 
 

 

 
 
YOMEDIA