YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Chế độ cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta từ thế kỉ I-VI?

chế độ cai trị của các triều đại phong kiến phương bắc đối với nước ta từ thế kỉ I đến thế kỷ VI ở nước ta có gì thay đổi ?

  bởi Phạm Khánh Ngọc 22/11/2018
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • Trong các thế kỉ I — VI, chế độ cai trị của các triều đại phương Bắc đối với nước ta :
  - Nhà Ngô chia Châu Giao thành Quảng Châu và Giao Châu (miền đất Âu Lạc cũ).
  - Loại trừ người Việt khỏi bộ máy chính quyền, người Hán làm Huyện lệnh, trực tiếp cai quản cấp huyện.
  - Tăng cường chính sách bóc lột tàn bạo bằng các loại thuế, lao dịch, đặc biệt là chế độ nộp cống rất nặng nề.
  - Đưa nhiều người Hán sang ở, bắt dân ta phải theo pháp luật, phong tục tập quán của người Hán, học tiếng Hán.
  - Kinh tế bị kìm hãm, bọn đô hộ độc quyền về sắt, ngoại thương.

    bởi Thành Tấn 22/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 

 

 
 

cached getFaqListNewByGradeSubject PC 10.20.1.99 : FAQ_LIST_NEWlichsu_lop6
YOMEDIA