ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 2 trang 14 SBT Lịch sử 12 Bài 3

Bài tập 2 trang 14 SBT Lịch sử 12 Bài 3

Hãy điền chữ Đ vào ô  ☐ trước câu đúng hoặc chữ S vào ô  ☐ trước câu sai.

1. ☐ Sau cuộc kháng chiến chống phát xít Nhật kết thúc, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã quyết định tấn công Quốc dân đảng để giành toàn bộ chính quyến.

2. ☐ Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Trung Quốc thắng lợi đã chấm dứt hơn 100 năm nô dịch của đế quốc, xoá bỏ tàn dư phong kiến.

3. ☐ Trung Quốc là nước đã tiến hành công cuộc cải cách sớm nhất trong phe XHCN.

4. ☐ Đến Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XII (9 - 1982) và Đại hội lần thứ XIII (10 - 1987), những chủ trương đổi mới đã được nâng lên thành đường lối chung.

5. ☐ Hiện nay, Trung Quốc đang thực hiện phương châm một đất nước hai chế độ.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

 • Đúng: 1, 2, 3, 5;
 • Sai: 4.

-- Mod Lịch Sử 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 14 SBT Lịch sử 12 Bài 3 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
 • Trịnh Lan Trinh

  A. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Trung Quốc thành công (1949).

  B. Nhân dân Việt Nam hoàn thành cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1975).

  C. Cách mạng Cu-ba thành công, lật đổ được chế dộ độc tài thân Mĩ (1959).

  D. Ba nước In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào tuyên bố độc lập (1945).

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Nguyễn Lê Tín

  A. thành công biến Trung Quốc thành quốc gia giàu mạnh nhất thế giới.

  B. góp phần củng cố hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới.

  C. bước đi đúng đắn phù hợp với hoàn cảnh Trung Quốc trong những năm 80.

  D. đưa Trung Quốc thoát khỏi cuộc khủng hoảng năng lượng năm 1973. 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoang Vu

  A. không tham gia vào nhóm G7 và G8.

  B. không tham gia bất kì liên minh chính trị, quân sự nào.

  C. đều đẩy mạnh cải cách dân chủ, cải cách – mở cửa, hội nhập kinh tế.

  D. không chi phí nhiều tiền cho quốc phòng, an ninh.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • nguyen bao anh

  1. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời.

  2. Trên bán đảo Triều Tiên ra đời hai nhà nước.

  3. Nội chiến giữa Quốc Dân đảng và Đảng Cộng sản.

  4. Trung Quốc thu hồi Hồng Công và Ma Cao. 

  A. 3, 2, 1, 4.

  B. 3, 2, 4, 1.

  C. 3, 1, 2, 4

  D. 4, 2, 3, 1. 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Thanh

  A. nhà nước phong kiến đang phát triển

  B. được sự hậu thuẫn lớn từ các nước đế quốc.

  C. chế độ phong kiến khủng hoảng trầm trọng.

  D. giàu tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nhat nheo

  A. Là cuộc đấu tranh chống lại nền thống trị của chủ nghĩa thực dân mới ở Trung Quốc

  B. Là cuộc cách mạng dân chủ tư sản, nhằm lật đổ nền thống trị phong kiến lâu đời ở Trung Quốc

  C. Là cuộc đấu tranh chống lại ách thống trị của chủ nghĩa thực dân phương Tây

  D. Là cuộc đấu tranh để lựa chọn con đường phát triển của dân tộc: Chủ nghĩa xã hội  hay Chủ nghĩa tư bản

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • con cai

  A. Tạo điều kiện cho sinh viên Việt Nam sang du học ở Trung Quốc, học hỏi kinh nghiệm về lãnh đạo cách mạng Việt Nam

  B. Tăng cường lực lượng phe Xã hội chủ nghĩa và động viên, giúp đỡ, để lại nhiều bài học quý báu cho phong trào cách mạng Việt Nam

  C. Giúp Việt Nam tập trung phát triển kinh tế

  D. Giúp đỡ Việt Nam trong việc giao lưu, phát triển văn hóa dân tộc 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bánh Mì

  A. Lực lượng cách mạng lớn mạnh nhanh chóng

  B. Ảnh hưởng của phong trào cách mạng thế giới

  C. Vùng giải phóng được mở rộng

  D. Sự giúp đỡ của Liên Xô

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quynh Anh

  A. Cách mạng nước ta thoát khỏi thế bị bao vây, ta có thể liên lạc nối liền với phe xã hội chủ nghĩa và thế giới dân chủ

  B. Cuộc kháng chiến của ta bước sang giai đoạn mới, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

  C. Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa sẽ trực tiếp đưa quân sang giúp ta đánh Pháp

  D. Căn cứ địa Việt Bắc được mở rộng sang vùng Đông bắc Trung Quốc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Trang

  A. Cuộc cách mạng dân chủ tư sản 

  B. Cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ

  C. Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa

  D. Cuộc cách mạng giải phóng dân tộc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA