RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Tìm x để B=căn2x+3/cănx−3 có nghĩa

Cho các biểu thức:

A=\(\sqrt{\dfrac{2x+3}{x-3}}\) và B=\(\dfrac{\sqrt{2x+3}}{\sqrt{x-3}}\)

a) Tìm x để A có nghĩa. Tìm x để B có nghĩa.

b) Với giá trị nào của x thì A=B

  bởi Phạm Khánh Ngọc 22/01/2019
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

  • A có nghĩa khi \(\dfrac{2x+3}{x-3}\ge0=>\left[{}\begin{matrix}\left\{{}\begin{matrix}2x+3\ge0\\x-3\ge0\end{matrix}\right.\\\left\{{}\begin{matrix}2x+3\le0\\x-3\le0\end{matrix}\right.\end{matrix}\right.=>\left[{}\begin{matrix}\left\{{}\begin{matrix}x\ge-\dfrac{3}{2}\\x\ge3\end{matrix}\right.\\\left\{{}\begin{matrix}x\le-\dfrac{3}{2}\\x\le3\end{matrix}\right.\end{matrix}\right.=>\left[{}\begin{matrix}x\ge3\\x\le\dfrac{-3}{2}\end{matrix}\right.\)

      bởi Phương AAnh 22/01/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

 
 

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA