OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

CMR: Trong các số \(2b+c-2\sqrt{ad};2c+d-2\sqrt{ab}; 2d+a-2\sqrt{bc}; 2a+b-2\sqrt{cd}\) có ít nhất hai số dương \((a,b,c,d>0)\)?

CMR: Trong các số \(2b+c-2\sqrt{ad};2c+d-2\sqrt{ab}; 2d+a-2\sqrt{bc}; 2a+b-2\sqrt{cd}\) có ít nhất hai số dương \((a,b,c,d>0)\)?

  bởi Bo Bo 11/09/2023
ADMICRO/lession_isads=0

Câu trả lời (1)

  • Xét tổng hai số ta có:

    \((2a+b-2\sqrt{cd})+(2c+d-2\sqrt{ab}) \\ =(a+b-2\sqrt{cd})+(c+d-2\sqrt{ab})+a+c \\ =(a+c)+{(\sqrt{a}-\sqrt{b})}^{2}+{(\sqrt{c}-\sqrt{d})}^{2}\ge a+c>0\)

    Vậy hai số dương là \(2a+b-2\sqrt{cd}\) và \(2c+d-2\sqrt{ab}\).

      bởi Bùi Anh Tuấn 11/09/2023
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
 

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
OFF