OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Chứng minh rằng: Với mọi \(n \in {Z}^{+}\), ta luôn có: \(1+\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{3}}+...+\frac{1}{\sqrt{n}}>2(\sqrt{n+1}-1)\)?

Chứng minh rằng: Với mọi \(n \in {Z}^{+}\), ta luôn có: \(1+\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{3}}+...+\frac{1}{\sqrt{n}}>2(\sqrt{n+1}-1)\)?

  bởi thu phương 11/09/2023
ADMICRO/lession_isads=0

Câu trả lời (1)

  • Ta có: 

    \(\frac{1}{\sqrt{k}}=\frac{2}{2\sqrt{k}}>\frac{2}{\sqrt{k}+\sqrt{k+1}}=\frac{2(\sqrt{k+1}-\sqrt{k})}{(\sqrt{k+1}+\sqrt{k})(\sqrt{k+1}-\sqrt{k})}=2(\sqrt{k+1}-\sqrt{k})\)

    Vậy \(1+\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{3}}+...+\frac{1}{\sqrt{n}}>2(\sqrt{2}-1)+2(\sqrt{3}-\sqrt{2})+2(\sqrt{4}-\sqrt{3})+...+2(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})=2(\sqrt{n+1}-1)\) (đpcm).

      bởi Lê Tấn Vũ 11/09/2023
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
 

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
OFF