RANDOM
RANDOM
Banner-Video

Nêu tính năng ứng dụng của các chương trình bảng tính?

Câu 1 hãy nêu tính năng ứng dụng của các chương trình bảng tính

Câu 2 nêu tên hàm cú pháp và công dụng của các hàm Some, SUM,AVE,AVERAGE,MAV,MIN

  bởi Ngoc Nga 07/12/2018
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (3)

 • Câu 1 :Hiện nay có rất nhiều chương trình bảng tính khác nhau như: Lotus, Quattro, Excel,...Nhưng chúng đều có chung một số tính năng chung như sau:
  -Màn hình làm việc đều có dạng bảng (bao gồm cột, hàng và ô);
  - Có khả năng lưu trữ và xử lí nhiều loại dữ liệu như ờ dạng số, văn bàn, ngày tháng, tiền tệ,...
  - Khả năng tính toán và sử dụng hàm có sẵn;
  -Sắp xếp và lọc dữ liệu;
  -Tạo biểu đồ dựa vào dữ liệu có sẵn trong bảng.
  Câu 2 : Công dụng hàm SUM: dùng để tính tổng

  Cú pháp: =SUM(a,b,c,...)
  Công dụng hàm AVERAGE: dùng để tính giá trị trung bình

  Cú pháp: =AVERAGE(a,b,c,...)

  Công dụng hàm MAX: dùng để xác định giá trị lớn nhất

  Cú pháp: =MAX(a,b,c,...)

  Công dụng hàm MIN; dùng để xác định giá trị nhỏ nhất

  Cú pháp: =MIN(a,b,c,...)

    bởi Lê Thị Hương 07/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Câu 1 -Màn hình làm việc đều có dạng bảng (bao gồm cột, hàng và ô);
  - Có khả năng lưu trữ và xử lí nhiều loại dữ liệu như ờ dạng số, văn bàn, ngày tháng, tiền tệ,...
  - Khả năng tính toán và sử dụng hàm có sẵn;
  -Sắp xếp và lọc dữ liệu;
  -Tạo biểu đồ dựa vào dữ liệu có sẵn trong bảng.

    bởi Chu Chu 31/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
 

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA