OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
ADS_ZUNIA
Banner-Video
VIDEO

Viết PTHH biểu diễn sự chuyển hóa sau đây:

\(S\overset{(1)}{\rightarrow} H_{2}S \overset{(2)}{\rightarrow} Na_{2}S \overset{(3)}{\rightarrow} PbS\)

  bởi Duy Quang 05/05/2022
ADMICRO/lession_isads=0

Câu trả lời (1)

  • 1) \(S + H_{2} \overset{t^{o}}{\rightarrow} H_{2}S\)

    2) \(H_{2}S+ 2NaOH\rightarrow Na_{2}S + 2H_{2}O\)

    3)  \(Na_{2}S+ Pb(NO_{3})_{2}\rightarrow PbS + 2NaNO_{3}\)

      bởi Đặng Ngọc Trâm 06/05/2022
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
 

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
OFF