YOMEDIA
01AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D

Cho một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng 0,04mol hỗn hợp A gồm \(FeO, Fe_2O_3\) và đốt nóng. Sau khi kết thúc thí nghiệm ta thu được chất rắn B gồm 4 chất nặng 4,784g. Khí đi ra khỏi ống sứ cho hấp thụ vào dd \(Ba(OH)_2\) dư thì thu được 9,062g kết tủa. Mặt khác hòa tan chất rắn B bằng dd HCl dư thấy thoát ra 0,6272lít \(H_2\) (ĐKTC).

a. Tính % khối lượng các oxít trong A

b. Tính % khối lượng các chất trong B, biết rằng trong B số mol sắt từ oxít bằng 1/3 tổng số mol của sắt(II) và sắt(III) oxít.

  bởi Bảo khanh 27/07/2021
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • a. 

  \(\begin{array}{l}
  {n_{C{O_2}}} = {n_{BaC{{\rm{O}}_3}}} = \frac{{9,062}}{{197}} = 0,046(mol)\\
   \Rightarrow {m_A} = {m_B} + {m_{C{O_2}}} - {m_{CO}} = 4,784 + 0,046(44 - 28) = 5,52(g)
  \end{array}\)

  Gọi a, b lần lượt là số mol của FeO và Fe2O3 trong A ta có:

   a+b = 0,04 (1)     

  72a + 160b = 5,52 (2)

  Giải hệ pt (1) và (2) ta được a=0,01;  b=0,03;

  \(\begin{array}{l}
   \Rightarrow \% F{\rm{e}}O = \frac{{0,01.72}}{{5,52}}.100\%  = 13,04\% \\
  \% F{{\rm{e}}_2}{O_3} = 100\%  - 13,04\%  = 86,96\% 
  \end{array}\)

  2. Gọi x,y,z,t lần lượt là số mol của Fe2O3, Fe3O4,FeO,Fe có trong B(vì B gồm 4 chất rắn)

  Muốn tính được số mol của từng chất trong B ta phải có đủ 4 pt toán học. Nếu căn cứ vào giả thiết của bài toán ta chỉ thu được 3 phương trình đó là:

  \({n_{{H_2}}} = {n_{F{\rm{e}}}} = t = \frac{{0,6272}}{{22,4}} = 0,028(mol)(1)\)

  Theo đề bài  x+z=3y (2)

  Tổng khối lượng của B:  160x+232y+72z+56t=4,784  (3)

  Như vậy còn thiếu một pt toán học. Nếu nhìn kỹ ta thấy tính được số mol sắt trước phản ứng, mà số mol sắt trước và sau phản ứng không đổi:

  2x+3y+z+t= a+2b=0,07 (4)

  Giải hệ gồm (1),(2),(3),(4) ta được:

   x = 0,006; y=0,006; z= 0,012; t=0,028

  \(\begin{array}{l}
   \Rightarrow \% F{\rm{e}} = \frac{{0,028.56}}{{4.784}}.100\%  = 32,78\% \\
  \% F{{\rm{e}}_2}{O_3} = \frac{{0,006.160}}{{4,784}}.100\%  = 20,06\% \\
  \% F{\rm{e}}O = \frac{{0,012.72}}{{4,784}}.100\%  = 18,06\% \\
   \Rightarrow \% F{{\rm{e}}_3}{O_4} = 29,10\% 
  \end{array}\)

    bởi Trần Thị Trang 27/07/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 

 

 
 

Các câu hỏi mới

YOMEDIA