YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D

Cho bay hơi dd thu được bã rắn, tìm kim loại trong các trường hợp sau

Cho 43,09g dd HCL 29,78% vào bình chứa 53,2g 1 kim loại kiềm. Cho bay hơi dd thu đc bã rắn, tìm kim loại trong các trường hợp sau 

a. Bã rắn gồm 1 chất , có m=67,4g

b.Bã rắn có 2 chất, có m=99,92g

c.Bã rắn có 3 chất, có m=99,92g

  bởi May May 18/06/2019
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • đề:Cho 49,03 gam DD HCL 29,78 % vào 1 bình chứa 53.2 gam 1 kl kiềm. Cho bay hơi DD thu được trong đk không có khô?

  ng có không khí thì thu ddc m gam bã rắn. Hãy xác định kl kiềm nếu: 
  A> + m = 67.4 g chỉ chứa 1 hợp chất 
  B> + m = 99.92g là hỗn hợp của 2 hoặc 3 chất

  giải:

  kim loại kiềm có hóa trị I, kim loại kiềm thổ hóa trị II

  Ta có: C%HCl = m chất tan / m dung dịch . 100% 

  <-> 29.78% = m chất tan / 49.03 . 100% 

  -> m chất tan HCl = 14.6 

  -> nHCl = 14.6 / 36.5 = 0.4 mol 

  Đặt kim loại kiềm là W. 

  W tác dụng với HCl trước, tác dụng với H2O trong dung dịch sau: 

  W + HCl -> WCl + 1/2H2↑-------------(1) 

  W + H2O -> WOH + 1/2H2↑----------------(2) 

  a) Chứa một hợp chất duy nhất chính là WCl 

  -> Phản ứng vừa đủ nên nHCl = nW = 0.4 mol 

  -> MW = 53.2 / 0.4 = 133 g 

  -> W là Cessi (Cs) 

  B1) m = 99.92 là hỗn hợp của 2 chất 

  -> m chứa WCl và WOH (trong đó 0.4 mol HCl phản ứng hết) 

  Lượng OH- trong chất rắn = 99.92 - mW - m[Cl-] 

  <-> = 99.92 - 53.2 - (0.4 . 35.5) [0.4 là số mol HCl = số mol Cl-] 

  <-> = 32.52g 

  nOH- = 32.52 / 17 = 1.913 mol 

  (1), (2)-> nW = nOH- + nHCl = 1.913 + 0.4 = 2.313 mol 

  -> W = 53.2 / 2.313 = 23 g 

  -> W là Natri (Na) 

  B2) m = 99.92 là hỗn hợp 3 chất: 

  -> m chứa WCl, WOH, W dư (bởi HCl đun lên phải bay hơi) 

  Từ câu b -> nW > 2.313 mol 

  -> W < 23 

  -> W là Liti (Li)

  # bài tương tự bạn tham khảo nha#

   

    bởi Đoàn Loan 18/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 

 

 
 

Các câu hỏi mới

YOMEDIA