RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 9 trang 72 SGK Hóa học 9

Giải bài 9 tr 72 sách GK Hóa lớp 9

Cho 10 gam dung dịch muối sắt clorua 32,5% tác dụng với dung dịch bạc nitrat dư thì tạo thành 8,61 gam kết tủa. Hãy tìm công thức hóa học của muối sắt đã dùng.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Gợi ý trả lời bài 9

Gọi hóa trị của sắt trong muối là x.

\(m_{FeCl_{x}}= \frac{10 \times 32,5}{ 100} = 3,25 \ g\)

Phương trình phản ứng hóa học:

FeClx + xAgNO3 → xAgCl↓ + Fe(NO3)x

\({n_{AgCl}} = \frac{{8,61}}{{143,5}} = 0,06\;mol\)

\({n_{FeC{l_x}}} = \frac{{3,25}}{{(56 + 35,5x)}} \Rightarrow 0,06 = \frac{{3,25}}{{(56 + 35,5x)}}\)

Giải ra ta có x = 3. Vậy công thức hóa học của muối sắt clorua là FeCl3.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 9 trang 72 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
 • Bình Nguyen

  Viết phương trình hóa học cho chuỗi biến hóa sau :

  Cu ->CuSO4 ->CuCL2 ->Cu(OH)2 ->CuO ->Cu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Nhat nheo

  Nhận biết:

  - CO2 và SO2

  - H2 và O2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Sơn Ca

  Hòa tan 11,729 g một kl A (hóa trị I ) = 100g dd HCL dư sau pư thu đc 3,36 lít khí (đktc) và dd B cho khối lượng riêng của dd HCL trên là 1,12g/mol và lượng HCL dư = 10% so với lượng pư .tính nguyên tử khối xđ tên kl tính C% , nồng độ mol của các chất trong dd B

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hạ Lan

  Cho phương trình phản ứng :

  H2SO4 + K4Fe(CN)6 + KMnO4 --> CO2 + Fe2(SO4)3 + H2O + HNO3 + KHSO4 + MnSO4

  Chất nào có hệ số cân bằng cao nhất :

  KMnO4 B. H2SO4 C. K4Fe(CN)6 D. MnSO4
   
   
   
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • na na

  1)Có 3 lọ không nhãn , mooic lọ chứa một trong các chất bột màu đen hoặc màu xám sẫm sau Ag2O MnO2 CuO Chỉ đc dùng một thuốc thử em hãy trình bày phương pháp hóa học đơn giản nhất đẻ nhận biết đc từng chất chất trên . 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Huong Duong

  1)Tại sao nhôm hoạt động hơn sắt , đồng nhưng khi để các đồ vật  bằng nhôm , sắt ,đồng ngoài không khí thì đồ vặt bằng nhôm rất bền ko bị hư hỏng , trái lại các đồ vật bằng sắt , đồng thì bị han rỉ ?

  2) Trình bày phương phaps hóa học để  lấy Ag nguyên chất ra khỏi hỗn hợp Ag, Cu, Fe , Al

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Nguyễn

  hỗn hợp X có MgO và CaO, hỗn hợp Y có MgO va Al2O3 khối lượng X = khối lượng Y = 9,6gam . Số gam MgO trong X = 1,125 lần số gam MgO trong Y. Cho X,Y đều tac dụng với 100 ml dd HCl 19,87 % ( D=1,047) thì được dd X' va Y' khi cho X' tac dụng hết với Na2CO3 thì có 1,904 dm3 khí CO2 thoat ra (đktc)

          a, Tính % khối lượng cac chat trong X và nồng độ % của các chất trong X'

          b, Hỏi Y có tan hết không nếu cho 300ml KOH 2M vao dd thì tách ra bao nhiêu gam kết tủa

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trọng Nhân

  Cho miếng Na ở ngoài kk ẩm. Trong 1 thời gian biến thành sản phẩm A,hoà tan A vào nước thu đc dd B. Cho B lần lượt td với:NaHSO4 NaHCO3 CaCl2 (NH4)2SO4,AlCl3 viết PTPU

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu trang

  Chất tác dụng với dung dịch HCl tạo thành chất khí nhẹ hơn không khí là:

  A: Na2SO3

  B:CaCO3

  C:MgCO3

  D:Mg

  Câu2:cho mẩu quỳ tím vào dung dịch NaOH. Thêm từ từ dung dịch HCl vào cho đến dư ,ta thấy mẩu giấy quỳ

  A: màu đỏ.      B. Màu đỏ chuyện dần sang xanh

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh vương

  Hỗn hợp nào sau đây k tồn tại khi cho vào H2O

  a.Ba và Al

  b.Fe và Al

  c.ZnO và Na2O

  d.NaHSO4 và CaCO3

  e.NaOH và CuO

  g.MgCO3 và BaCl2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Viết Khánh

  giúp em bài này với ạ!

  Chỉ được dùng phenol phtalein,hãy nhận biết các chất sau: NaHCO3, HCl,H2SO4,NaOH,BaCl2. 

  Trình bày tóm tắt cách tiến hành,ghi nhận kết quả và viết phương trình hóa học

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hành thư

  cho 200g dung dịch bacl2 5,2% tác dụng với 58,8g dung dịch h2so4 20%. tính nồng độ % các chất trong dung dịch trong phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  Cho 6,75 gam nhôm phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng dư, thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Tính khối lượng muối thu được 

  Ai bày mình với đang cần gấp lắm

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • na na

  điện phân nóng chảy xúc tác (criolit) là gì vậy mọi người nêu chi tiết giúp em nha  cho thêm nhiều ví dụ càng tốt

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Thánh Tông

  điện phân có màng ngăn và điện phân không có màng ngăn là sao vậy . với lại cách ghi các phương trình của điện phân có màng ngăn và không màng ngăn nêu chi tiết giùm nình 

  thank you so muchhaha

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Xuân Ngạn

  cho mình hỏi các dd bazo co tác dụng với các khí sẽ tạo ra cái gì giải thích chi tiết giùm mình nhe

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyen Ngoc

  1) Cho 10,4 gam hỗn hợp Mg và MgO tác dụng vừa đủ với 300ml dung dịch H2SO4 1M

  Tính % Khố lượng mỗi hỗn hợp và H2 tạo ra ( đktc)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Minh

  Hòa tan hết hỗn hợp X gồm Mg và KL M bằng một lượng vừa đủ dd HCl 20%, sau pứ thu dược một dd Y trong đó nồng độ phần trăm của MgCl2 là 5,78%.Biết trong hỗn hợp số mol M gấp 3 lần số mol Mg. tìm M và tính C% của muối thứ 2 trong X.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Gia Bảo

  Giúp em bài này với ạ! Em cám ơn

  Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các chất sau:

  a) NH3,SO2,O2

  b) HCl,NaOH

  c) NaOH,BaCl2

  d) HCl,KOH,K2SO4

  e) HCl,H2SO4,NaOH

  f) NaOH,Ba(OH)2,HNO3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Thánh Tông

  Hòa tan hết 4,68 g hỗn họp 2 muối ACO3 và BCO3 bằng dung dịch H2SO4 loangx , sau phản ứng thu được 1 dung dịch X và 1,12 lít CO2 ở đktc .

  a.Tính tổng khôi lượng các muối tạo thành trong dung dịch X.

  b.Tìm các kim loại A,B và tính thành phần phần trăm theo khối lượng của muối trong hỗn hợp đầu, biết nACO:nBCO3=2:3, MA:MB=3:5.

  c. Cho toàn bộ lượng khí CO2 thu được ở trên hấp thụ vào 200 ml dung dịch Ba(OH)2. Tính nồng độ mol của dung dịch Ba(OH)2 để thu được 1,97 g kết tủa

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đào Thị Nhàn

  Hoà tan m gam Na2O vào 40g NaOH 12% thì thu đc NaOH 51% .tính m 

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đặng Ngọc Trâm

  Hòa tan hoàn toàn 20,4g oxit kim loại A cần trong 300ml dung dịch H2SO4 sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được 68,4g muối khan. Tìm công thức của oxit và tính nồng độ mol H2SO4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Chai Chai

  Cho 41,1g Ba tác dụng với 200g dung dịch H2SO4 4,9% 
  a) Tính thể tích H2 ở đktc
  b) Tính nồng độ % của dung dịch sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Vũ Hải Yến

  Tính thể tích nước cần thêm vào 180ml dung dịch AgNO3 1,5M để được dung dịch CaCl2 1,2M

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Chai Chai

  Hoà tan 1.36 g hỗn hợp ( Mg. Fe) vào 500ml dung dịch H2SO4 0.2 M lấy dư thu được dung dịch Y và 0,672 lít khí H2 (đktc)
  a. Tính khối lượng mỗi kim loại tron hỗn hợp
  b. Tính nồng độ phần trăm của mỗi muối trong dung dịch

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hằng

  Hòa tan hoàn toàn 10gam hỗn hợp gồm 2 kim loại Mg và Cu vào dung dịch Hcl đủ sau phản ứng thu được 2,25 lít khí ở đktc . Xác định khối lượng từng kim loại 

  Bn nào biết bài này giải giùm mình nha

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Nguyễn

  Hòa tan m(g) hỗn hợp Na2CO3 và KHCO3 vào H2O được 200ml dung dịch A. Cho từ từ vào dung dịch trên 100ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch B và thoát ra 1.12 l khí (đktc). Cho dung dịch B phản ứng với Ca(OH)2 thì thu được 20g chất rắn. Tính nồng độ mol các chất trong dung dịch 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Giang

  cho v lit co2 vao dd ca(oh)2 du. tinh khoi luong ket tua thu duoc.

  giup mk nhanh vs 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hoài Thương

  Cho 21g hỗn hợp K2SO4 và K2SO3 tác dụng vừa đủ với 24,5 g dung dịch H2SO4 tạo thành 1,12 lít khí A ( đktc ) 

  A) Hãy cho biết tên khí A

  B) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch H2SO4 

  C) Tính phần trăm khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Thị Trinh

  1. Đốt cháy từ CuO và FeO với C có dư thì được chất rắn A và khí B. Cho B tác dụng với nước vôi trong có dư thì được 8g kết tủa. Chất rắn A cho tác dụng với dd HCl có nồng độ 10% thì cần dùng một lượng axit là 73g sẽ vừa đủ. Tính khối lượng CuO và FeO trong hỗn hợp ban đầu và thể tích khí B.

  2. Có 4 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một dd không màu sau: CaCl2, Ba(OH)2, KOH, Na2SO4. Chỉ dùng quỳ tím hãy nhận biết các dd đựng trong mỗi lọ. Viết các PTHH.

  3. Trình bày phương pháp hóa học để tuinh chế khí CO từ hỗn hợp khí: CO2, SO2, CO.

  4. Tính khối lượng của CuSO4.5H2O và khối lượng nước cần lấy để điều chế được 200g dd CuSO4 15%.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Bảo An

  để trung hòa 60g dd H2SO4 (d=1,2g/ml) người ta đùn 20g dd NaOH 20%

   a) tính CM của H2SO4 đã dùng

  b) cho 200ml dd axit trên tác dụng với 16,8g Fe 

  tính CM các chất trong dd thu được

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Bảo Bảo

  Các anh chị, các bạn ơi giải dùm em bài này với ạ :)

  Cho X và Y là 2 oxit của cùng một kim loại M. Biết khi hoà tan cùng một lượng oxit X như nhau đến hoàn toàn trong HNO3 và HCl rồi cô cạn dung dịch thì thu được những lượng muối nitrat và clorua của kim loại M có cùng hoá trị. Ngoài ra, khối lượng muối nitrat khan lớn hơn khối lượng muối clorua khan một lượng bằng 99,38% khối lượng oxit đem hoà tan trong mỗi axit. Phân tử khối của oxit Y bằng 45% phân tử khối của oxit X. Xác định các oxit X, Y.

  Mình cảm ơn trước nhé!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can chu

  Tìm công thức oxit?

  bởi can chu 18/06/2019

  Có oxit sắt chưa biết:

  -Hòa tan m gam oxi cần 150ml HCL 3M

  -Khử toàn bộ m gam oxit bằng CO nóng, dư thu được 8,4gam sắt.

  Tìm công thức oxit?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thúy ngọc

  cho 8,4 gam CaCO3 tác dụng với 500ml dung dịch H2SO4 1M đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. tính nồng độ mol của các chất trong dung dịch sau phản ứng ( coi thể tích dung dịch sau phản ứng vẫn là 500 ml).

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  hòa tan hoàn toàn 19,5 gam một kim loại M ( M có hóa trị 2 trong hợp chất ) dung dịch HCl 1M dư thu được dung dịch A và 6,72 lít khí H2 (ở đktc )

  a) xác định kim loại M.

  b) đẻ trung hòa axits dư trong A cần 200ml dung dịch NaOH 1M. tính thể tích dung dịch HCl 1M đã dùng và nồng độ mol của dung dịch A ( coi thể tích dung dịch A bằng thể tích dung dịch HCl ban đầu )

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Cam Ngan

  hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm Fe và MgCO3 bằng dung dịch HCl dư, thu đc hỗn hợp khí A gồm H2 và CO2. nếu cũng lượng hỗn hợp trteen tác dụng hết vs dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu đc hỗn hợp khí B gồm SO2 và CO2. tỉ khối hơi của B đối vs A là 3,6875. tính % khối lượng Fe và MgCO3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • khanh nguyen

  chia hỗn hợp gồm Na2O,ZnO,FexOy thành ba phần. phần 1 tác dụng với nước dư đc chất rắn A và dung dịch B, cho chất rắn A tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dung dịch B tác dụng với dung dịch HCl đến dư. phần 2 tác dụng với H2 dư, nung nóng. phần 3 tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc dư. hãy viết PTPư biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Hoàng Thị Trà Giang

  1.      Khử hoàn toàn 4,06 gam một oxit kim loại bằng CO ở nhiệt độ cao thành kim loại. Dẫn toàn bộ khí sinh ra vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thì tạo thành 7 gam kết tủa. Nếu lấy lượng kim loại sinh ra hòa tan hết vào dung dịch HCl dư thì thu được 1,176 lít khí H2 (đktc).Xác định công thức của oxit kim loại

  2.     Dẫn khí SO2 vào dung dịch NaOH dư , sau đó chia dung dịch thu đc thành hai phần bằng nhau. Viết các PT Hóa học khi :
  a) Cho dung dịch Ca(OH)2 dư vào phần 1 .
  b) Cho từ từ nước Br2 vào phần 2 .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Co Nan

  cho 54g nhôm tác dụng hoàn toàn với m gam oxi. Sau phản ứng thu được 102 gam oxit nhôm. Tính khối lượng oxi đã tham gia phản ứng,tính thể tích oxi ở điều kiện tiêu chuẩn đã dùng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh duy

  Hoàn thành phương trình chuyển hóa sau:

  M ----> A----->B --->D ----> C----> E

  M-----> B ---->C----->D

  Biết M là kim loại khi đốt cho lửa màu vàng, E là khí làm đục nước vôi trong, AB,C là hợp chất của M

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Duy Quang

  cho 24 gam hon hop cuo va fe2o3 tac dung het voi dung dich hcl thu duoc 7.2 gam h2o. tinh khoi luong moi chat trong hon hop va tinh khoi luong HCl.

  giup mk vs dang gap lam ~.~

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Duy Quang

  Trên 2 đĩa cân thăng bằng có 2 cốc, cốc 1 chứa dd HCl và cốc 2 chứa dd H2SO4( đặc nóng). Người ta cho vào cốc 1 a gam CaCO3 vào cốc 2 b gam Cu.

  a) Có thể tìm tỉ lệ a/b sao cho sau 1 thời gian 2 đĩa cân vẫn trở lại thăng bằng đc không?

  b) Nếu ta cho a gam CaCO3 vào cốc 2 và b gam Cu vào cốc 1 thì để cho cân thăng bằng tỉ lệ a/b phải là bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đào Thị Nhàn

  Có bao nhiêu gam sắt (III) nitrat ngậm 6 phân tử nước kết tinh từ 500ml dung dịch 0,01M

  giúp mình câu đó với ạ @

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Rừng

  Dẫn khí SO2 vào dung dịch KMnO4 màu tím nhận thấy dung dịch bị mất màu, vì xảy ra phản ứng hóa học sau :

   SO2 +  KMnO4 +  H2O  ->  K2SO4   +  MnSO4  +  H2SO4

  a) Hãy cân bằng phương trình hóa học trên bằng phương pháp thăng bằng electron.

  b) Hãy cho biết vai trò của SO2 và KMnO4 trong các trường hợp trên.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Sơn Ca

  Cho 3,82(g)  2 muối sunfat kim loại hóa trị I, II  vào nước thu được dung dich  hai muối. Cho BaCl2 vào thu được 6,99g kết tủa. Xác định công thức phân tử của 2 muối trên biết A, B cùng chu kì.

  Mình cảm nhiều.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bảo Lộc

  Giải giúp em 3 bài này với ạ!

  1. Cho 1,625g muối sắt clorua tác dụng hết với dd AgNO3 thu được 4,035 kết tủa. Xác định CTHH của muối sắt clorua

  2. Đun nóng a gam 1 oxit sắt trong ống chưa khí CO,sau phản ứng thu được 3,36l.

  a) Tính VCO

  b) Tìm a

  c) Xác định CTHH của oxit sắt

  3. Xác định CTHH của oxit sắt Biết rằng khi hòa tan 7,2g oxit phải cần 69,52l dd HCl 10%, có khối lượn riêng là 1,05g

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA