RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 10 trang 72 SGK Hóa học 9

Giải bài 10 tr 72 sách GK Hóa lớp 9

Cho 1,96g bột sắt vào 100ml dung dịch CuSO4 10% có khối lượng riêng là 1,12 g/ml.

a) Viết phương trình hóa học.

b) Xác định nồng độ mol của chất trong dung dịch khi phản ứng kết thúc. Giả thiết rằng thể tích của dung dịch sau phản ứng thay đổi không đáng kể.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10

\({n_{Fe}} = \frac{{1,96}}{{56}} = 0,035\;mol\)

\({n_{CuS{O_4}}} = \frac{{100 \times 1,2 \times 10}}{{(100 \times 160)}} = 0,07\;mol\)

a) Phương trình hóa học.

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu↓

nFe = nCuSO4 pu = 0,035 mol.

b) Nồng độ mol của các chất trong dung dịch:

nCuSO4 dư = 0,07 – 0,035 = 0,035 mol

\({C_{M(CuS{O_4})}} = \frac{{1000 \times 0,035}}{{100}} = 0,35\;mol/l\)

\({C_{M(FeS{O_4})}} = \frac{{1000 \times 0,035}}{{100}} = 0,35\;mol/l\)

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 72 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
 • Trần Phương Khanh

   

  Cho A gam oxit sắt tác dụng với CO dư nung nóng . Sau phản ứng thu được 11,2 g sắt và V lít CO2 . Dẫn V lít CO2 vào nước vôi trong dư thì thu được 30g kết tủa. Tìm oxit sắt trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Dell dell

  A là dung dịch AgNO3 nồng độ a M . cho 13.8 g hỗn hợp sắt và đồng vào 750 ml dung dịch A , sau phản ứng kết thúc thu được dung dịch B và 37.2 g chất rắn E . Cho NaOH dư vào dung dịch B thu được kết tủa . Lấy kết tủa nung đến trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 12g hỗn hợp 2 oxit của 2 kim loại .

  a) Tính % theo khối lượng mỗi kim loại
  b) Tính a=?
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can tu

  giai giup minh nhe :

   Dẫn 1 luồng CO dư qua ống đựng m gam hỗn hợp X gồm Fe2O3 và CuO nung nóng thu được chất rắn Y; khí ra khỏi ống được dẫn vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 40 gam kết tủa. Hòa tan chất rắn Y trong dung dịch HCl dư thấy có 4,48 lít khí H2 bay ra (đktc). Gía trị m là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tieu Dong

  Đốt cháy cacbon trong oxi ở nhiệt độ cao được hỗn hợp khí A. Cho A tác dụng với FeO nung nóng được khí B và hỗn hợp chất rắn C. Cho B tác dụng với dung dịch nước vôi trong thu được kết tủa K và dung dịch D, đun sôi D lại thu được kết tủa K. Cho C tan trong dung dịch HCl, thu được khí và dung dịch E. Cho E tác dụng với dung dịch NaOH dư được kết tủa hiđroxit F. Nung F trong không khí tới khối lượng không đổi thu được chất rắn G. Xác định các chất A, B, C, D, K, E, F. Viết các PTHH xảy ra.

  help với ạoho

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hà trang

  Có các lọ A,B,C,D,E, mỗi lọ chỉ chứa một trong các dd ko màu sau: K2CO3 H2SO4 NaCl BaCL2 và Mg(NO3)2. Lấy từ từ mỗi lọ một ít dd để tiến hành thí nghiệm, khi cho các chất : A vào B; D vào A; B vào D, quan sát thí nghiệm, ko thấy hiện tượng gì. Còn khi cho: E vào C; D vào E; C vào A, thấy có kết tủa trắng.

  1.Xác định rõ lọ nào đựng hóa chất gì. Viết các pthh

  2. Khi cho dd ở bình A vào dd ở bình E, quan sát hiện tượng, giải thích và viết pthh (nếu có)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Truc

  Hỗn hợp A gồm kim loại Mg, Al, Cu. Oxi hóa hoàn toàn m (g) A thu được 1,72m (g) hỗn hợp 3 oxit với hóa trị cao nhất cua mấy kim loại. Hòa tan m (g) A bằng dưng dịch HCl dư thu được 0,952m (l) khí (đktc). Tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp A.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Bảo Bảo

   

   

   

  Hòa tan 7,8 gam hỗn hợp gồm Mg, Al vào dung dịch Hcl dư sau phản ứng thu được 8,96 lít H2(đktc). Tính % khối lượng từng kim loại trong hỗn hợp?? 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hong Van

  Hoà tan 12,8g hỗn hợp Fe, FeO bằng dung dịch HCl dư thu được 2,24 lít H2 (đktc) thu được dung dịch A. Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch NaOH dư¬, lọc kết tủa nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được a gam chất rắn. Giá trị a là:
  A.12g
  B.14g
  C.16g
  D.18g

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hà trang

  Hỗn hợp X gồm Fe, FeO và Fe2O3. Cho luồng khí CO đi qua ống đựng m gam hỗn hợp X nung nóng. Sau khi kết thúc thí nghiệm thu được 64g chất rắn A trong ống sứ và 11,2 lít khí B (đktc) có tỉ khối so với hiđro là m . Tính m.

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Hà

  Nêu phương pháp và viết pt phản ứng để làm sạch khí có lẫn các chất sau:

  a) CO2 có lẫn khí CO

  b) SO2 có lẫn khí SO3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo Bo

  cho11g hon hop 2 kim loai fe va al tac dung vua du 500g dung dich h2so4 loang

  sau phan ung thu duoc 8,96L khi o dktc tinh%mfe,%mAl

  tinhc% cua dung dich h2so4 da dung

   

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng

  cho 18,4 g bột fe và kim loại X hóa trị 2 vào dd hcl dư thu đc 2,24 lít khí còn lại m gam bột không tan. lọc lấy m gam chất rắn rồi đem nung trong oxi dư thu đc oxit phải dùng hết 2,24 lít O2. tìm kim loại ? cho mình hỏi bột k tan là bột gì nhé

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hương Lan

  Giúp mình nhé mấy bạn mình cần gấp nhak

   

  Cho dòng khí H2 dư đi qua 3,54 gam hỗn hợp gồm Fe,FeO,Fe2O3 được đốt nóng sau khi phản ứng xong còn lại 2,94 gam Fe nếu cho 3,54 gam hỗn hợp ban đầu trên tác dụng với dung dịch CuSO4 cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn lọc lấy chất rắn sau khi làm khô chất rắn cân nặng 3,72 gam tính khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Sơn Ca

  Hòa tan hoàn toàn m g Fe bằng dung dịch HNO3 thu được dung  dịch X và 0,672 l khí NO(  đktc).Thêm dung dịch chứa  0,05 mol HCl vào  dung dịch X thì thấy khí NO tiếp tục thoát ra và thu ược dung dịch Y. Để phản ứng hết với các chất trong dung dịch Y cần vừa đủ 100ml  dung dịch NaOH 1,3 M. Dung dịch Y hòa tan tối  đa bao nhiêu gam Cu? (biết NO là sản phẩn khử uy nhất của N+5)

  A.1,52  B.2,88   C.2,24    D. 1,6

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Thảo

  Hòa tan hết 5,36 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3. Fe3O4 trong dung dịch chứa 0,03 mol HNO3 và 0,12 mol H2SO4,  thu được dung dịch Y và 0,01 mol khí NO (đktc). Cho 2,56g Cu vào Y, thu được dung dịch Z. Biết phản ứng xảy ra hoàn toàn, NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5.  Khối lượng muối trong Z là  A. 16,924g B.18,465g C.19,424g D.23,176g

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Phú Lộc Nữ

  Đót cháy hoàn toàn 7,8g hỗn hợp gồm Mg và Al, sau phản ứng thu được 14,2g 2oxit. Hãy tính thể tích khí oxi tham gia phản ứng (đktc)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Quang Thanh Tú

  Nung hỗn hợp A gồm Fe và S một thời gian rồi để nguội được hỗn hợp B. Nếu cho B vào dung dịch Hcl dư, thu được V lít C mà tỉ khối của C đối với H2 là 13. Nếu đốt cháy hoàn toàn B thành Fe2O3 và SO2 thì cần V’ lít O2 (các thể tích đo ở đktc)

  a, tính % khối lượng các chất trong B theo V và V’

  b, tìm tương quan giá trị của V và V’

  c, hiệu suất thấp nhất của phản ứng đầu là bao nhiêu? Nếu cho hiệu suất phản ứng là 80%, hãy tính % khối lượng của hỗn hợp B.

   

  giúp ---------help me

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Chai Chai

  Cho biết hợp chất của nguyên tố A(hóa trị x) vs nhóm SO4 có 20% k.lượng thuộc nguyên tố A.

  a. Thiết lập biểu thức tính nguyên tử khối của A theo hóa trị x?

  b. Hãy tính % k.lượng của nguyên tố A đó trong hợp chất của nguyên tố A vs O2(ko cần xác định nguyên tố A)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bánh Mì

  cho hh gồm a mol so3 và b mol so2 phản ứng với x mol naoh. hỏi có thể tạo ra những muối nào? với điều kiện nào của a,b,x thì tạo ra những muối đó?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Bảo Việt

  đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol mỗi chất FeS2 và CuS trong không khí rồi cho sản phẩm cháy tác dụng vừa đủ với Vml dung dịch KMnO4 1M, V=?

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hạ Lan

  Cho hỗn hợp gồm CuO và Fe3O4 tác dụng với H2 dư ở nhiệt độ cao hỏi nếu thu được 29,26g kim loại trong đó Fe nhiều hơn Cu là 4g thì VH2 cần dùng là bnhieu

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dell dell

  Bài 1. Phần Nhiệt động học

  Tính biến thiên nội năng của hệ khi cho hóa hơi đẳng áp 1 mol nước lỏng. Biết rằng trong điều kiện khảo sát, áp suất hơi bão hòa của nước Ph = 0,0428 atm, thể tích nước lỏng V = 0,001 m3/kg, thể tích hơi nước V' = 32,93 m3/kg và nhiệt hóa hơi của nước là 580,4 kcal/kg.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hảo

  Hòa tan 4,94g bột Cu có lẫn kim loại R trong dd H2SO4 98% dư. Đun nóng chung hòa axit dư bằng dd KOH vừa đủ được dd Y . Cho 1 lượng vứa đủ được dd Y. Cho 1 lượng bột Zn vào Y. Sau khi phản ứng kết thúc thu được chất rắn có khối lượng bằng khối lượng bột Zn cho vào. Biết R là một trong số các kim loại sau; Al, Fe, Ag, Au. Tính thành phần phần % khối lượng tạp chất có trong bột.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Hong

  1.Cho 8 gam hỗn hợp gồm Cu và Fe  tác dụng với dung dịch HCl dư  tạo thành 1,68 lít khí    H2 thoát ra ở đktc  . Tính % về khối lượng của từng kim loại có trong hỗn hợp ?

  2.Cho hỗn hợp gồm Ag và Al tác dụng với dung dịch H2SO4 dư  tạo thành 6,72 lít khí H2 thoát ra ở đktc và 4,6 g chất rắn không tan  . Tính % về khối lượng của từng kim loại có trong hỗn hợp ?

  3.Cho 11 gam hỗn hợp gồm Al và Fe  tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 2M tạo thành 8,96 lít khí H2 thoát ra ở đktc  .

  a)Tính % về khối lượng của từng kim loại có trong hỗn hợp ?

  b)Tính thể tích dung dịch HCl đã tham gia phản ứng ?

  4.  Cho 8,8 gam hỗn hợp gồm Mg và MgO tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl  14,6% .Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 28,5 gam muối khan

  a)Tính % về khối lượng của từng chất  có trong hỗn hợp ?

  b)Tính khối lượng dung dịch HCl đã tham gia phản ứng ?

  c)Tính nồng độ phần trăm của muối tạo thành sau phản ứng ?

  5.  Cho 19,46 gam hỗn hợp gồm Mg , Al và Zn trong đó khối lượng của Magie bằng khối lượng của nhôm  tác dụng với dung dịch HCl 2M  tạo thành 16, 352 lít khí H2 thoát ra ở đktc  .

  a)Tính % về khối lượng của từng kim loại có trong hỗn hợp ?

        b)Tính thể tích dung dịch HCl đã dùng biets người ta dùng dư 10% so với lý thuyết ?

  6.  Hòa tan 13,3 gam hỗn hợp NaCl và KCl vào nước thu được 500 gam dung dịch A Lấy 1/10 dung dịch A cho phản ứng với AgNO3 tạo thành 2,87 gam kết tủa

  a)Tính % về khối lượng của mỗi muối  có trong hỗn hợp ?

        b)Tính C% các muối có trong dung dịch A

  7.  Dẫn 6,72 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm CH4 , C2H4 qua bình Brom dư thấy khối lượng bình đựng dung dịch Brom tăng 5,6 gam . Tính % về khối lượng của mỗi hiddro cacbon có trong hỗn hợp ?

  8.  Dẫn 5,6 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm CH4 , C2H4 và C2H2 qua bình Brom dư thấy khối lượng bình đựng dung dịch Brom tăng 5,4 gam . Khí thoát ra khỏi bình được đốt cháy hoàn toàn thu được 2,2 gam CO2 . Tính % về khối lượng của mỗi hiddro cacbon có trong hỗn hợp ?

  9.  Chia  26 gam hỗn hợp khí gồm CH4 , C2H6 và C2H4 làm 2 phần bằng nhau

  –   Phần 1 : Đốt cháy hoàn toàn thu được 39,6 gam CO2

  –   Phần 2 : Cho lội qua bình đựng d/dịch brom dư thấy có 48 gam brom tham gia phản ứng

  Tính % về khối lượng của mỗi hiddro cacbon có trong hỗn hợp ?

  10.  Hòa tan hoàn toàn 10 gam hỗn hợp của Mg và MgO bằng dung dịch HCl . Dung dịch  thu được cho tác dụng với với dung dịch NaOH dư . Lọc lấy kết tủa rửa sạch rồi nung ở nhiệt độ cao cho đến khi khối lượng không đổi thu được 14 gam chất rắn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thuy tien

  thầy cô ơi cho e hỏi bài này ạ 

  Tính xem cần bao nhiêu gam Na2 S2O3.5H2O (có M = 248,18 g/mol) để hòa tan vào nước, định mức thành 1000mL dung dịch Na2S2O3 có nồng độ là 0,1000N ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Xuan Xuan

  Thưa thầy, tại sao cần phải thí nghiệm có quá trình chậm đông xảy ra để xác định nhiệt độ đông đặc của chất lỏng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Bảo Khánh

  Sắp xếp các chất sau theo thứ tự nhiệt độ nóng chảy tăng dần:KF,MgCl2,KCl,NaBr,AlBr3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Tín

  Chọn các chất vô cơ thích hợp hoàn thành các phương trình phản ứng sau (kèm theo điều kiện nếu có)

  X         ---> B + E                

  C + E   ---> A + X

  A + B   ---> C

  B + E   ---> X

  C + CO ---> A + D

  A + X    ---> F + E

  A + HCl ---> G + E

  H + X    ---> CO + E 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Long lanh

  kể tên 4 nguyên tử phi kim ở trang thái rắn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • truc lam

  Từ S,NaCl,CaCO2,H2O (dụng cụ cần thiết và các điều kiện về nhiệt độ,P,xúc tác có đủ),có thể điều chế những chất khí nào? Viết PTPU ghi rõ điều kiện nếu có

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Hong

  A và b là những chất gì hoàn thành chuỗi phản ứng sau 

  KMnO4 --> A --> Fe3O4 --> B --> H2 -->HCl

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Trung Phuong

  Đốt cháy hoàn toàn 2,3 gam một hợp chất bằng khí oxi, sau phản ứng thu được 2,24 lít CO2 (dktc) và 2,7 gam H2O.

  a: Xác định thành phần định tính các nguyên tố trong hợp chất.

  b: Tính khối lượng từng nguyên tố trong 2,3 gam hợp chất 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thủy Tiên

  Cho m gam hỗn hợp 2 kim loại Mg và Al có số mol bằng nhau phản ứng hoàn toàn với lượng O2 dư. Kết thúc phản ứng thu được hỗn hợp chất rắn khối lượng tăng lên so với ban đầu là 2g. Tính m..

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  Đốt cháy hoàn toàn 23,80g hỗn hợp 2 kim loại A, B (A hóa trị II, B hóa trị III) cần dùng vừa đủ 8,96 lít O2 (đktc), thu được hỗn hợp Y gồm 2 oxit của 2 kim loại A và B. Dẫn luồng khí H2 dư đi qua hỗn hợp Y nung nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được 33,40g chất rắn. Cho biết H2 chỉ khử được một trong 2 oxit của hỗn hợp Y. Xác định tên 2 kim loại A, B

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can tu

  Cho 6,72 gam Fe vào 400 ml dung dịch HNO3 1M, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X. Dung dịch X có thể hoà tan tối đa m gam Cu. Giá trị của m là:
  A. 1,92 gam B. 3,20 gam C. 0,64 gam D. 3,84 gam

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Spider man

  Sau 1 thời gian điện phân 500 ml dung dịch CuSO4 thu được 0,06 mol khí thoát ra ở anot

  Ngâm thanh Al đã đánh sạch vào dung dịch sau điện phân. Phản ứng xong thấy khối lượng Al tăng 6,12 gam

  Nồng độ của dung dịch CuSO4 ban đầu là?

   

  em tính ra 0,6M  nhưng đáp án ghi 0,506M. thầy xem giúp em với ạ. em cảm ơn.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hằng

  bât tia lửa điện đẻ đốt cháy hỗn hợp X gồm O2 và H2 với hiệu suất phản ứng là 90% sau phản ứng đưa hỗn hợp về 200C được hỗn hợp khí Y có tỷ khối so với H2 bằng 88/73.  Tính thành phần trăm thể tích các khí trong X (thể tích chất lỏng là không đáng kể)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Phương Khanh

   

  Cho 16,7 g hợp kim của Al , Fe ,Zn tác dụng vs dd NaOH  dư thấy thoát ra 5,04l khí đktc và một phần chất rắn ko tan . Lọc lấy phần ko tan đem hoà tan hết băng dd HCl dư ( ko có kkhi ) thấy thoát ra 2,24l khí đktc . Tphan phần trăm khối lượng của Al ?

   

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • lê thị diệu linh diệu linh

  Cho hợp kim của al và mg tac dung voi naoh dư.Lọc kết tủa sấy khô ta thu được 0,06 gam chất rwan hỏi chất ran gôm những chất gì.viết phương trinh hóa học

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Trần Huy

  Lấy 2,98 gam hỗn hợp Z gồm Fe, Zn cho vào 200ml dung dịch HCl. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch (trong điều kiện không có oxi)thu được 5,82 gam chất rắn. TÍnh thể tích khi H2 thoát ra (Đktc).

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh vương

  Mn giải đáp cho em câu này nhé! Đề bài là:

  Cho 63,2 gam hỗn hợp gồm R và RxOy nung nóng phản ứng vừa đủ với khí CO sau phản ứng thu được 17,92 lít khí (đktc) và m gam chất rắn. Chất rắn thu được cho phản ứng với dung dịch axit HCl dư thấy thoát ra 20,16 lít khí đktc. Tìm R

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA