RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 7 trang 51 SGK Hóa học 9

Giải bài 7 tr 51 sách GK Hóa lớp 9

Ngâm một lá đồng trong 20 ml dung dịch bạc nitrat cho tới khi đồng không thể tan thêm được nữa. Lấy lá đồng ra, rửa nhẹ, làm khô và cân thì thấy khối lượng lá đồng tăng thêm 1,52 g. Hãy xác định nổng độ mol của dung dịch bạc nitrat đã dùng (giả thiết toàn bộ lượng bạc giải phóng bám hết vào lá đồng).

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

Phương trình hóa học: Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag ↓

Theo PTHH:

1 mol Cu tác dụng với 2 mol AgNO3 thì khối lượng tăng 152g.

x mol Cu tác dụng với y mol AgNO3 thì khối lượng tăng 1,52g.

⇒ x = 0,02 mol AgNO3.

Nồng độ dung dịch AgNO3:

\(C_{M_{AgNO_{3}}}= \frac{n}{V} = \frac{0,02 }{0,02}= 1 \ (M)\)

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 7 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 51 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 

 

 • Lê Nhi

  Cho kim loại A tác dụng với dung dịch AgNO3 dư .Lượng chất răn kết tủa thu được gấp 12 lần khối lượng kim loại A đem phản ứng .

  a, Xác định kim loại A

  b, Nếu cho A tác dụng với dd FeCl3 theo tỉ lệ mol 1:2 thì sau phản ứng hoàn toàn , khối lượng chất rắn thu được gấp bao nhiêu lần khối lượng A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  can tu

  Dùng pphh để nhận biết các kim loại sau : Fe ,Cu, Pb

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  Ngâm một lá Cu trong dd AgNO3. Sau một thời gian lấy lá Cu ra rửa nhẹ đem cân, thấy khôi lượng tăng 1,52g.Tính khối lượng đồng đã tham gia phản ứng và khối lượng bạc tạo thành

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thụy Mây

  Hỗn hợp A gồm 12g Cu và 10,2 g Al. Để tác dụng hết hỗn hợp A thì thể tích không khí cần dùng là? ( Biết O2 chiếm 1/5 thể tích không khí)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Spider man

  1) Cho 7,8 gam hỗn hợp kim loại Al và Mg tác dụng với HCl thu được 8,96 lít H2 (ở đktc). Hỏi khi cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam muối khan ?

  2) Hỗn hợp gồm Al, Mg, Cu nặng 20g được hòa tan bằng axit HCl dư thoát ra 17,92 lít khí (đktc) và nhận được dung dịch A cùng 4,4 gam chất rắn B

  a) Viết pt.

  b) Tính % khối lượng mỗi kim loại.

  3) Khi hòa tan 6g hỗn hợp kim loại gồm Cu, Fe và Al trong axit HCl dư thì tạo thành 3,024 lít khí H2 ( đktc) vvà còn lại 1,86g kim loại không tan.

  a) Viết pt phản ứng hóa học xảy ra.

  b) Tính thành phần % khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Rừng

  Cho 0,7g bột kim loại có hóa trị II tác dụng hết dung dịch HCL, sinh ra 280ml khó hidro (đktc). Hãy xác định tên kim loại

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Thanh

  1.Khi cho mẫu Na vào cốc đựng rượu etylic thì hiện tượng gì xảy ra
  A. Có bọt khí thoát ra, mẫu Na tan dần
  B. Kết tủa trắng, mẫu Na tan dần
  C. Dung dịch có màu xanh, mẫu Na tan dần
  D. Dung dịch mất màu, mẫu Na tan dần

  2. Chỉ dùng quỳ tím và Na có thể phân biệt được ba chất nào:
  A. HCl, CH3COOH, C2H5OH
  B. H2O, CH3COOH, C2H5OH
  C. H2O, NaOH, C2H5OH
  D. C6H6, CH3COOH, C2H5OH

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Bảo Trâm

  hỗn hợp X gồm Fe Cu Al chia thành 3 phần bằng nhau #phần 1 tác dụng với NaOH dư thu được dung dịch X1 và rắn Y1 và khi Z1

  #phần 2 tác dụng với H2SO4 dư thu được dung dịch x2 và rắn Y2 và khí Z2

  #phần 3 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch x3 và rắn Y3và khí Z3 Viết các phương trình xảy ra sau

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sam sung

  cho 6,9 gam 1 kim loại kiềm vào 200ml dung dịch HCL thu đc 3,36 lít H2(đktc) và dung dịch X. Cho dung dịch X vào 100ml dung dịch ALCL3 1M thì thu đc 5,46 gam kết tủa . Xác định kim loại kiềm và nồng độ mol/lít của dung dịch HCL

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • khanh nguyen

  Cho 1 lượng kim loại M phản ứng hoàn toàn với dung dịch CuSO4 phản ứng hoàn toàn với dung dịch CuSO4 , sau phản ứngkhôi lượng chất rắn thu được gấp 3,555 lần khối lượng M đem dùng . Mặt khác , nếu dùng 0,02 mol kim loại M tác dụng với H2SO4 loãng dư thì thu được 0,672 lít khí ở đktc . Xác định kim loại M

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trieu Tien

  B1: phân biệt khí SO2 và CO2 bằng pphh.

  B2: Cho các khí ẩm sau đây :N2, O2, CO2 , SO2, NH3. Biết NH3 cos tchh của một bazơ tan. Khí ẩm nào có thể lm khô = :

  a) H2SO4 đặc b) CaO

  B2 : Khử hoàn toàn 4g hh CaO và PbO = khí CO ở nhiệt độ cao. Khí sinh ra sau pư được dẫn vào bình đựng Ca(OH)2 thu được 10g kết tủa. Tính khối lượng hh Cu và Pb thu được.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • cuc trang

  Hoà tan hoàn toàn 6,4 g hỗn hợp Mg và MgO bằng 200 g dung dịch H2SO4 loãng, thu được 2,24 l khí H2 (đktc)

  a) Tính phần trăm theo khối lượng của Mg

  b) Tính nồng độ phần trăm dung dịch axit cần dùng

  c) Tính nồng độ phần trăm chất tan có trong dung dịch sau phản ứng

  * M.n giúp mik vs nha*

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • ngọc trang

  Cho 16g hỗn hợp Mg,Fe vào dd HCl 2M vừa đủ thấy thoát ra 8,96l H2 đktc

  a) viết các PTPƯ xảy ra và tính C% m các kl trog hỗn hợp ban đầu

  b) tính Vdd HCl đã dùng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vũ Khúc

  cho19,6 gam một kim loại háo trị 2 phản ứng hoàn toàn với 140ml dd agno3, thu dduosc 75,6 gam ag
  hỏi:a xác định kl
  b.timsh Cm dd agno3
  c. tính Cm dd sau pư

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ban Mai
  Cho a g kim loại Cu tác dụng hết với axit H2SO4 đặc, nóng thu được V lít khí (đktc). Oxi hóa toàn bộ lượng khí sinh ra bằng O2 (giả sự hiệu suất là 100%) rồi cho sản phẩm thu được tác dụng với nước được 200 g dung dịch H2SO4 19,6%. Giá trị của a là:
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  Tìm kim loại.

  bởi Thùy Trang 24/04/2019

  HÒa tan hoàn toàn 1,44g kim loại A có hóa trị II trong 250ml dd H2SO4 0,3M (loãng), dd thu được còn axit dư phải trung hoá bằng 60ml dd NaOH o,5M. Tìm kim loại.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Suong dem

  Nêu hiện tượng và viết PTHH:

  Cho Ba vào dd (NH4)2CO3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Xuan Xuan

  Ngăm 21,6g hỗn hợp 3 kim loại kẽm, sắt, đồng trong dung dịch H2SO4 ​loãng dư. Phản ứng xong thu được 3 chất rắn không tan và 6,72l khí ở (đktc). Xác định % khối lượng kim loại trong hỗn hợp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Minh

  Cho 7,6 gam hỗn hợp A gồm Mg ,Al ,Zn, Al tác dụng hoàn toàn với oxi dư thu được chất rắn B có khối lượng là 10,48 gam.Tính thể tích dung dịch HCl 1M tối thiểu cần dùng để hòa tan hoàn toàn B

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Truc

  hòa tan một lượng hỗn hợp gồm 18,56g Mg,Fe,Al(trong đó khối lượng Al bằng khối lượng Mg) vào dd HCL vừa đủ, sau phản ứng thu đc dd A và 16,352 lít hidro(đktc).

  a,Tính số gam mõi im loại đã dùng?

  b,tính thể tích dd hcl 2M đã dùng?

  c,cho 750 ml dd NaOH 2M vào dd A,sau PỨ thu đc kết tủa B.lọc kết tủa B trong không khí đến khhois lượng không đổi thu đc m(g) chất rắn C.tính m?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • A La

  Cho lá kẽm có khối lượng 5g vào dd đồng sunfat. Sau phản ứng kết thúc đem tấm lim loại ra, rửa nhẹ, làm khô cân được 4,96g

  a, Tính khối lượng kẽm đã phản ứng?

  b, Tính khối lượng đồng sunfat có trong dd?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dell dell

  Cho 8,6g hỗn hợp gồm Mg và MgO tác dụng với dung dịch H2SO4 20phần trăm thu được 1,12 lít khí hiđro(đktc).

  a)Viết PTHH

  b)Tính khối lượng các kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

  c)Tính khối lượng dung dịch H2SO4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Minh Tuấn

  Nung 0,1 mol hh muối cacbonat của 2 Kim loại kế tiếp nhau trong nhóm 2A tới khối lượng không đổi thu được 4,64g hh 2 oxit. Hai kim loại đó là:

  A. Mg và Ca

  B. Ba và Mg

  C. Ca và Cr

  D. Sr và Ba

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • na na

  Hòa tan hết 1,2 g kim loại Mg vào cốc đựng 80g dd HCl 7,3% thu được khí H2 và dd X. Tính nồng độ phần trăm các chất tan có trong dd X.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA