RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 15.3 trang 18 SBT Hóa học 9

Bài tập 15.3 trang 18 SBT Hóa học 9

Cho các kim loại sau: kẽm, magie, đồng, natri, sắt.

a) Kim loại nào hoạt động hoá học mạnh nhất ? Cho thí dụ minh hoạ.

b) Kim loại nào hoạt động hoá học yếu nhất ? Cho thí dụ minh hoạ.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 15.3

a) Kim loại hoạt động hoá học mạnh nhất là: natri.

Thí dụ: Chỉ Na phản ứng mạnh với nước ở nhiệt độ thường.

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

b) Kim loại hoạt động hoá học yếu nhất là: đồng.

Thí dụ: Các kim loại Zn, Mg, Na, Fe tác dụng với dung dịch HCl. Kim loại Cu không tác dụng.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15.3 trang 18 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
 • Lê Tấn Thanh

  1.Khi cho mẫu Na vào cốc đựng rượu etylic thì hiện tượng gì xảy ra
  A. Có bọt khí thoát ra, mẫu Na tan dần
  B. Kết tủa trắng, mẫu Na tan dần
  C. Dung dịch có màu xanh, mẫu Na tan dần
  D. Dung dịch mất màu, mẫu Na tan dần

  2. Chỉ dùng quỳ tím và Na có thể phân biệt được ba chất nào:
  A. HCl, CH3COOH, C2H5OH
  B. H2O, CH3COOH, C2H5OH
  C. H2O, NaOH, C2H5OH
  D. C6H6, CH3COOH, C2H5OH

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Nguyễn Bảo Trâm

  hỗn hợp X gồm Fe Cu Al chia thành 3 phần bằng nhau #phần 1 tác dụng với NaOH dư thu được dung dịch X1 và rắn Y1 và khi Z1

  #phần 2 tác dụng với H2SO4 dư thu được dung dịch x2 và rắn Y2 và khí Z2

  #phần 3 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch x3 và rắn Y3và khí Z3 Viết các phương trình xảy ra sau

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sam sung

  cho 6,9 gam 1 kim loại kiềm vào 200ml dung dịch HCL thu đc 3,36 lít H2(đktc) và dung dịch X. Cho dung dịch X vào 100ml dung dịch ALCL3 1M thì thu đc 5,46 gam kết tủa . Xác định kim loại kiềm và nồng độ mol/lít của dung dịch HCL

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • khanh nguyen

  Cho 1 lượng kim loại M phản ứng hoàn toàn với dung dịch CuSO4 phản ứng hoàn toàn với dung dịch CuSO4 , sau phản ứngkhôi lượng chất rắn thu được gấp 3,555 lần khối lượng M đem dùng . Mặt khác , nếu dùng 0,02 mol kim loại M tác dụng với H2SO4 loãng dư thì thu được 0,672 lít khí ở đktc . Xác định kim loại M

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trieu Tien

  B1: phân biệt khí SO2 và CO2 bằng pphh.

  B2: Cho các khí ẩm sau đây :N2, O2, CO2 , SO2, NH3. Biết NH3 cos tchh của một bazơ tan. Khí ẩm nào có thể lm khô = :

  a) H2SO4 đặc b) CaO

  B2 : Khử hoàn toàn 4g hh CaO và PbO = khí CO ở nhiệt độ cao. Khí sinh ra sau pư được dẫn vào bình đựng Ca(OH)2 thu được 10g kết tủa. Tính khối lượng hh Cu và Pb thu được.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • cuc trang

  Hoà tan hoàn toàn 6,4 g hỗn hợp Mg và MgO bằng 200 g dung dịch H2SO4 loãng, thu được 2,24 l khí H2 (đktc)

  a) Tính phần trăm theo khối lượng của Mg

  b) Tính nồng độ phần trăm dung dịch axit cần dùng

  c) Tính nồng độ phần trăm chất tan có trong dung dịch sau phản ứng

  * M.n giúp mik vs nha*

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • ngọc trang

  Cho 16g hỗn hợp Mg,Fe vào dd HCl 2M vừa đủ thấy thoát ra 8,96l H2 đktc

  a) viết các PTPƯ xảy ra và tính C% m các kl trog hỗn hợp ban đầu

  b) tính Vdd HCl đã dùng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vũ Khúc

  cho19,6 gam một kim loại háo trị 2 phản ứng hoàn toàn với 140ml dd agno3, thu dduosc 75,6 gam ag
  hỏi:a xác định kl
  b.timsh Cm dd agno3
  c. tính Cm dd sau pư

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ban Mai
  Cho a g kim loại Cu tác dụng hết với axit H2SO4 đặc, nóng thu được V lít khí (đktc). Oxi hóa toàn bộ lượng khí sinh ra bằng O2 (giả sự hiệu suất là 100%) rồi cho sản phẩm thu được tác dụng với nước được 200 g dung dịch H2SO4 19,6%. Giá trị của a là:
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  Tìm kim loại.

  bởi Thùy Trang 24/04/2019

  HÒa tan hoàn toàn 1,44g kim loại A có hóa trị II trong 250ml dd H2SO4 0,3M (loãng), dd thu được còn axit dư phải trung hoá bằng 60ml dd NaOH o,5M. Tìm kim loại.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Suong dem

  Nêu hiện tượng và viết PTHH:

  Cho Ba vào dd (NH4)2CO3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Xuan Xuan

  Ngăm 21,6g hỗn hợp 3 kim loại kẽm, sắt, đồng trong dung dịch H2SO4 ​loãng dư. Phản ứng xong thu được 3 chất rắn không tan và 6,72l khí ở (đktc). Xác định % khối lượng kim loại trong hỗn hợp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Minh

  Cho 7,6 gam hỗn hợp A gồm Mg ,Al ,Zn, Al tác dụng hoàn toàn với oxi dư thu được chất rắn B có khối lượng là 10,48 gam.Tính thể tích dung dịch HCl 1M tối thiểu cần dùng để hòa tan hoàn toàn B

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Truc

  hòa tan một lượng hỗn hợp gồm 18,56g Mg,Fe,Al(trong đó khối lượng Al bằng khối lượng Mg) vào dd HCL vừa đủ, sau phản ứng thu đc dd A và 16,352 lít hidro(đktc).

  a,Tính số gam mõi im loại đã dùng?

  b,tính thể tích dd hcl 2M đã dùng?

  c,cho 750 ml dd NaOH 2M vào dd A,sau PỨ thu đc kết tủa B.lọc kết tủa B trong không khí đến khhois lượng không đổi thu đc m(g) chất rắn C.tính m?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • A La

  Cho lá kẽm có khối lượng 5g vào dd đồng sunfat. Sau phản ứng kết thúc đem tấm lim loại ra, rửa nhẹ, làm khô cân được 4,96g

  a, Tính khối lượng kẽm đã phản ứng?

  b, Tính khối lượng đồng sunfat có trong dd?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dell dell

  Cho 8,6g hỗn hợp gồm Mg và MgO tác dụng với dung dịch H2SO4 20phần trăm thu được 1,12 lít khí hiđro(đktc).

  a)Viết PTHH

  b)Tính khối lượng các kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

  c)Tính khối lượng dung dịch H2SO4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Minh Tuấn

  Nung 0,1 mol hh muối cacbonat của 2 Kim loại kế tiếp nhau trong nhóm 2A tới khối lượng không đổi thu được 4,64g hh 2 oxit. Hai kim loại đó là:

  A. Mg và Ca

  B. Ba và Mg

  C. Ca và Cr

  D. Sr và Ba

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • na na

  Hòa tan hết 1,2 g kim loại Mg vào cốc đựng 80g dd HCl 7,3% thu được khí H2 và dd X. Tính nồng độ phần trăm các chất tan có trong dd X.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Chai Chai

  Có 4 ống nhiệm, mỗi ống chứa một dd muối (không trùng kim loại cũng như gốc axit) là clorua, sunfat, nitrat, cacbonat, của các kim loại Ba, Mg, K, Pb.

  a) Hỏi mỗi ống nghiệm chứa dung dịch của muối nào ?

  b) Nêu phương pháp phân biệt 4 ống nghiệm đó

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quynh Nhu

  Cho hỗn hợp A gồm Mg, Cu tác dụng với H2SO4 loãng dư thu được 22,4 lít khí H2 (đktc) và một chất rắn không tan B lọc lấy chất rắn B sao cho tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được 3,36 lít khí C

  a; Cho biết B,C là gì? Viết PTHH.

  b; Tính % theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Goc pho

  cho axit HCl pứ vs 10,55g hỗn hợp Zn và ZnO. Sau pứ thu đc 2,24l khí ( ở đktc). a) Tính thành phần % theo khối lượng của Zn và ZnO trong hỗn hợp b) TÍnh khối lượng đ h2so4 30% để hòa tan hỗn hợp trên thay cho HCl

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo Bo

  Có 3 lọ kim loại dạng bột màu trắng bạc đựng trong 3 lọ mất nhãn gồm nhôm , sắt ,bạc

  Hãy nêu phương pháp hóa học để nhận biết từng kim loại

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  Dẫn khí CO dư đi qua 20g oxit kim loại R. Khi phản ứng xảy ra xong dẫn toàn bộ khí CO2 lội qua dung dich Ca(OH)2 dư thu được 25g kết tủa.Tìm công thức oxit của kim loại R đem dùng.

  Help!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • May May

  Cho 20g hỗn hợp 2 kim loại Al và Cu vào dung dịch hcl thu được 3,36 lít khí

  a.viết pthh

  b.tính thành phần % theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu

  c.nếu hoà tan hoàn toàn lượng kim loại Cu nói trên bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng. Tính thể tích khi sinh ra

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Phương Khanh

  Đốt cháy hoàn toàn 1 kim loại A 9,75 g trong bình chứa khí oxi dư. Sau phản ứng thu được 12,15g một axit của A. Hãy xác định tên kim loại A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  Hòa tan2,7g kim loại M bằng dung dịch H2SO4 loãng dư.Sau phản ứng thu dược 3,36l H2(đktc).Xác định tên kim laoij M.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA