YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Bài tập 7.3 trang 9 SBT Hóa học 9

Bài tập 7.3 trang 9 SBT Hóa học 9

Dung dịch HCl, khí CO2 đều tác dụng với

A. Ca(OH)2 ; NaOH ; Ba(OH)2 ; KOH

B. Ca(OH)2 ; KOH ; Al(OH)3 ; NaOH

C. NaOH ; KOH ; Fe(OH)3 ; Ba(OH)2

D. Ca(OH)2 ; Cr(OH)3 ; KOH

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7.3

HCl là axit tác dụng với mọi bazơ

CO2 là oxit axit tác dụng với dung dịch bazơ nên CO2 không tác dụng được với Al(OH)3, Fe(OH)3 và Cr(OH)3

⇒ Đáp án A

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7.3 trang 9 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
 

 

 
 
YOMEDIA