RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 7.1 trang 9 SBT Hóa học 9

Bài tập 7.1 trang 9 SBT Hóa học 9

Hãy nêu những tính chất hoá học giống và khác nhau của bazơ tan (kiềm) và bazơ không tan. Dẫn ra thí dụ, viết phương trình hoá học.

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7.1

- Giống nhau: Tác dụng với axit tạo thành muối và nước.

NaOH + HCl → NaCl + H2O

Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + 2H2O

- Khác nhau: Bazơ tan (kiềm) có những tính chất như đổi màu chất chỉ thị, tác dụng với oxit axit, tác dụng với dung dịch muối.

+ Dung dịch NaOH làm quỳ tím chuyển màu xanh, dung dịch phenolphatlein không màu chuyển sang màu hồng.

+ Dung dịch NaOH tác dụng với oxit axit, dung dịch muối

2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

NaOH + CuSO4 → Na2SO4 + Cu(OH)2

+ Bazơ không tan bị nhiệt phân huỷ.

Cu(OH)2 → CuO + H2O

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7.1 trang 9 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA